This page in English

Märta Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303039

Rum: L2515

Märta Johansson

Forskningsämne

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Johansson, M. C. (2017). På spaning efter det offer som ej flytt: Bemästrande av människohandelsoffer och viljans inverkan på lagföringen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104 (1), 1-27.
Johansson, M. C. (2004). Kosovo: Boundaries and the Liberal Dilemma. Nordic Journal of International Law, 73, 535-549.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, M. C. (2014). Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering: distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning. I: Persson, Annina H. & Ryberg-Welander, Lotti, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (ss. 189-206). Uppsala: Iustus förlag.
Johansson, M. C. (2014). State (in)capacity to prevent human trafficking: adequate responses to the market for servitude and forced labour, et al.. I: Kristoffersson, Eleonor & Nergelius, Joakim, Human rights in contemporary European law (ss. 105-130). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Johansson, M. C. (2011). Secession and territorial borders: the role of law. I: Aleksandar Pavkovic, Peter Radan, The Ashgate research companion to secession (ss. 303-319). . Ashgate.