This page in Swedish

Matz Larsson

Position: Affiliated Researcher School/office: School of Medical Sciences

Email: bWF0ei5sYXJzc29uO29ydS5zZQ==

Phone: No number available

Room: -

Research subject

About Matz Larsson

Undervisning

Matz Larsson är ofta anlitad som föreläsare/utbildare av bl a Folkhälsoinstitutet, Landsting, kommuner, patientföreningar, läkemedelsföretag. Under senare år brukat föreläsa i nationella sammanhang ett tiotal ggr per år. Vanligen är det för läkare (främst specialister i allmänmedicin), sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Utbildar  och ett trettiotal gånger i lokalradio eller lokala nyhetsprogram.

Matz Larsson har varit anvarig för NLV-kurs och sedermera Ipuls-kurs för årligen återkommande kurs ”Lungsjukdomar, utredning, behandling och prevention” mellan 1991 till 2008. Varit med om att genomföra ett flertal seminarier och symposier på nationell nivå, t ex den nationella tobakskonferensen LUFT, 2008.

Matz Larsson har varit medlem i Läkadagarnas programkommitté sex gånger och var Läkardagssamordnare år 2007.

Han har föreläst för allmänheten i olika sammanhang. Tusentals skolelever har hört hans presentationer om rökning/tobak/ohälsofrågor.

Forskningsinriktning

Uppdrag

Samarbeten

Publications

Articles in journals |  Articles, reviews/surveys |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Other | 

Articles in journals

Articles, reviews/surveys

Chapters in books

Conference papers

Doctoral theses, comprehensive summaries

Manuscripts

Other