This page in English

Matz Larsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Matz Larsson

Undervisning

Matz Larsson är ofta anlitad som föreläsare/utbildare av bl a Folkhälsoinstitutet, Landsting, kommuner, patientföreningar, läkemedelsföretag. Under senare år brukat föreläsa i nationella sammanhang ett tiotal ggr per år. Vanligen är det för läkare (främst specialister i allmänmedicin), sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Utbildar på termin 4 och 5 på Läkarutbildningen vid Örebro Universitet. Årligen utbildning i motiverande samtal för AT läkare i ÖLL

Kom till final i Örebro Län vad gäller bästa populärvetenskaplig presentation 2012

Medlem i den internationella organisationen MINT (Motivational Interviewers Teachers´Organization) och har stor vana att utbilda i motiverande samtal inte minst riktat till Läkare.

Stor medievana. Har t ex medverkat i svt’s Fråga Doktorn vid tre tillfällen och ett trettiotal gånger i lokalradio eller lokala nyhetsprogram.

Matz Larsson har varit anvarig för NLV-kurs och sedermera Ipuls-kurs för årligen återkommande kurs ”Lungsjukdomar, utredning, behandling och prevention” mellan 1991 till 2008. Varit med om att genomföra ett flertal seminarier och symposier på nationell nivå, t ex den nationella tobakskonferensen LUFT, 2008.

Matz Larsson har varit medlem i Läkadagarnas programkommitté sex gånger och var Läkardagssamordnare år 2007.

Han har föreläst för allmänheten i olika sammanhang. Tusentals skolelever har hört hans presentationer om rökning/tobak/ohälsofrågor.

Forskningsinriktning

Uppdrag

Samarbeten

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript

Övrigt