This page in English

Matz Larsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Matz Larsson

Undervisning

Matz Larsson är ofta anlitad som föreläsare/utbildare av bl a Folkhälsoinstitutet, Landsting, kommuner, patientföreningar, läkemedelsföretag. Under senare år brukat föreläsa i nationella sammanhang ett tiotal ggr per år. Vanligen är det för läkare (främst specialister i allmänmedicin), sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Utbildar på termin 4 och 5 på Läkarutbildningen vid Örebro Universitet. Årligen utbildning i motiverande samtal för AT läkare i ÖLL

Kom till final i Örebro Län vad gäller bästa populärvetenskaplig presentation 2012

Medlem i den internationella organisationen MINT (Motivational Interviewers Teachers´Organization) och har stor vana att utbilda i motiverande samtal inte minst riktat till Läkare.

Stor medievana. Har t ex medverkat i svt’s Fråga Doktorn vid tre tillfällen och ett trettiotal gånger i lokalradio eller lokala nyhetsprogram.

Matz Larsson har varit anvarig för NLV-kurs och sedermera Ipuls-kurs för årligen återkommande kurs ”Lungsjukdomar, utredning, behandling och prevention” mellan 1991 till 2008. Varit med om att genomföra ett flertal seminarier och symposier på nationell nivå, t ex den nationella tobakskonferensen LUFT, 2008.

Matz Larsson har varit medlem i Läkadagarnas programkommitté sex gånger och var Läkardagssamordnare år 2007.

Han har föreläst för allmänheten i olika sammanhang. Tusentals skolelever har hört hans presentationer om rökning/tobak/ohälsofrågor.

Forskningsinriktning

Uppdrag

Samarbeten

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Källmén, H. , Wennberg, P. , Sohlberg, T. & Larsson, M. (2020). Effects of a school tobacco policy on student smoking and snus use. Health Behavior and Policy Review, 7 (4), 358-365.
Lassmann-Klee, P. G. , Piirilla, P. L. , Brumpton, B. , Larsson, M. , Sundblad, B. , Polluste, J. , Juusela, M. , Routious, A. & et al. (2020). Parallel gradients in F-ENO and in the prevalences of asthma and atopy in adult general populations of Sweden, Finland and Estonia - A Nordic EpiLung study. Respiratory Medicine, 173.
Lassmann-Klee, P. , Brumpton, B. , Henriksen, A. H. , Larsson, M. , Sundblad, B. , Polluste, J. , Lindqvist, A. , Hedman, L. & et al. (2019). Differences of FENO in adult general populations of Nordic regions. European Respiratory Journal, 54 (Suppl. 63).
Westerdahl, E. , Arne, M. , Larsson, M. & Engman, K. O. (2018). Spirometry to motivate smoking cessation - a systematic review. European Respiratory Journal, 52 (Suppl. 62).
Larsson, M. , Ekström, S. R. & Ranjbar, P. (2015). Effects of sounds of locomotion on speech perception. Noise & Health, 17 (77), 227-232.
Larsson, M. , Boethius, G. , Bergstrand, K. & Thuresson, M. (2013). AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa: De flesta får inte mer än 4 timmars undervisning, visar enkät. Läkartidningen, 110 (38), 1662.
Larsson, M. , Boëthius, G. , Bergstrand, K. & Thuresson, M. (2013). AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa: de flesta får inte mer än 4 timmars undervisning, visarenkät. Läkartidningen, 110 (38), 1662-16663.
Larsson, M. (2013). Vi uppfann musik och dans för att överleva. Läkartidningen, 110 (39-40), 1749.
Larsson, M. (2012). Why do fish school?. Current Zoology, 58 (1), 116-128.
Larsson, M. & Montgomery, S. M. (2011). Maternal smoking during pregnancy and physical control and coordination among offspring. Journal of Epidemiology and Community Health, 65 (12), 1151-1158.
Larsson, M. , Boëthius, G. , Axelsson, S. & Montgomery, S. M. (2008). Exposure to environmental tobacco smoke and health effects among hospitality workers in Sweden: before and after the implementation of a smoke-free law. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 34 (4), 267-277.
Larsson, M. L. , Magnuson, A. & Montgomery, S. M. (2005). Parental smoking and allergic sensitization in offspring defined by skin prick testing. Pediatric Allergy and Immunology, 16 (5), 449-452.
Larsson, M. L. , Loit, H. , Meren, M. , Pölluste, J. , Magnusson, A. , Larsson, K. & Lundbäck, B. (2003). Passive smoking and respiratory symptoms in the FinEsS Study. European Respiratory Journal, 21 (4), 672-676.
Larsson, M. L. , Frisk, M. , Hallström, J. , Kiviloog, J. & Lundbäck, B. (2001). Environmental tobacco smoke exposure during childhood is associated with increased prevalence of asthma in adults. Chest, 120 (3), 711-717.

Artiklar, forskningsöversikter

Westerdahl, E. , Engman, K. O. , Arne, M. & Larsson, M. (2019). Spirometry to increase smoking cessation rate: A systematic review. Tobacco Induced Diseases, 17.
Larsson, M. (2015). Tool-use-associated sound in the evolution of language. Animal Cognition, 18 (5), 993-1005.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Larsson, M. (2008). Secondary exposure to inhaled tobacco products. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson, M. & Damberg, M. (2017). Tobaksberoende. I: Läkemedelsboken. . Läkemedelsverket.

Manuskript

Övrigt

Larsson, M. (2017). How did 3D vision develop?. University of Cambridge.(The Naked Scientists)