This page in Swedish

Robert Lindahl

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303188

Room: L2312

Robert Lindahl

Research subject

Research environments

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Chapters in books

Lindahl, R. (2018). Institutionella ramar för relationen mellan familjehemsplacerade ungdomar och deras socialsekreterare. In: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (pp. 107-122). Stockholm: Liber.
Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2013). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Avrapportering per 1 augusti 2013. In: Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familjehem?: Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöksverksamhet. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Conference papers

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Paper presented at European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..

Doctoral theses, comprehensive summaries

Lindahl, R. (2019). Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet: Om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Örebro: Örebro University.

Manuscripts

Reports

Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2014). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Slutrapport december 2014. Örebro: Örebro universitet (Working Paper and Reports Social Work 5).