This page in English

Robert Lindahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303188

Rum: L2351

Robert Lindahl
Forskningsämne

Om Robert Lindahl

Robert Lindahl är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Robert forskar om relationens betydelse i socialt arbete med särskilt fokus på relationen mellan placerade barn/unga och ansvariga socialsekreterare. Robert disputerade 2019 med doktorsavhandlingen "Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet - om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna".

Robert är sedan 1 januari 2021 programansvarig för socionomprogrammet vid Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter