This page in English

Robert Lindahl

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: cm9iZXJ0LmxpbmRhaGw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303188

Rum: L2312

Robert Lindahl
Forskningsämne

Om Robert Lindahl

Robert Lindahl är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Robert forskar om relationens betydelse i socialt arbete med särskilt fokus på relationen mellan barn/unga och socialsekreterare. Robert disputerade 2019 med doktorsavhandlingen "Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet - om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna".

Under perioden 2021-2023 var Robert programansvarig för socionomprogrammet vid Örebro universitet. Sedan 2022 är han samordningsansvarig för fristående kurser vid enheten för socialt arbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter