This page in English

Robert Lindahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303188

Rum: L2312

Robert Lindahl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Robert Lindahl

Robert Lindahl är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Robert forskar om relationens betydelse i socialt arbete med särskilt fokus på relationen mellan placerade barn/unga och ansvariga socialsekreterare. Robert disputerade 2019 med doktorsavhandlingen "Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet - om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna".

Robert är sedan 1 januari 2021 programansvarig för socionomprogrammet vid Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindahl, R. (2020). Bildningsidealets betydelse för det sociala arbetets bidrag till hållbar utveckling. I: Magnus Boström, Christian Lundahl & Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (ss. 62-70). Örebro: Örebro universitet.
Lindahl, R. (2018). Institutionella ramar för relationen mellan familjehemsplacerade ungdomar och deras socialsekreterare. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 107-122). Stockholm: Liber.
Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2013). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Avrapportering per 1 augusti 2013. I: Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familjehem?: Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöksverksamhet. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Konferensbidrag

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Konferensbidrag vid European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..

Manuskript

Rapporter

Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2014). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Slutrapport december 2014. Örebro: Örebro universitet (Working Paper and Reports Social Work 5).