This page in Swedish

Tomas Svensson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301291

Room: F2148

Tomas Svensson

Research subject

Research environments

Publications

Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Doctoral theses, monographs

Svensson, T. (2014). Alexander, Sara och skriften: en skriftbruksetnografisk studie av barn i mellanåren. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Reports

Svensson, T. (2005). Skriftbruk på en bilverkstad: En studie av en fordonsmekanikers användning av text under en arbetsdag. Stockholms universitets förlag (Rapporter från projektet Skriftbruk i arbetslivet, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 7).