This page in English

Tomas Svensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301291

Rum: F2148

Tomas Svensson

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Svensson, T. (2014). Alexander, Sara och skriften: en skriftbruksetnografisk studie av barn i mellanåren. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Rapporter

Svensson, T. (2005). Skriftbruk på en bilverkstad: En studie av en fordonsmekanikers användning av text under en arbetsdag. Stockholms universitets förlag (Rapporter från projektet Skriftbruk i arbetslivet, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 7).