This page in English

Tomas Svensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301291

Rum: F2148

Tomas Svensson

Publikationer

Doktorsavhandlingar | 

Doktorsavhandlingar

Svensson, T. (2014). Alexander, Sara och skriften: en skriftbruksetnografisk studie av barn i mellanåren. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.