Örebro University School of Business

Pedagogical seminar: ChatGPT tool

11th of March 2024

Prova på ChatGPT!

Kom och bekanta dig med verktyget ChatGPT som är på mångas läppar just nu. För att kunna bilda sig en uppfattning och fatta kloka beslut behövs kunskap! Det blir ett tillfälle att "pröva på" ChatGPT och att diskutera examinationer. Första steget för att ens kunna börja fundera kring hur generativ AI påverkar högre utbildning och samhället i stort är att prova verktyget själv och se vad det är bra på och vad det inte är bra på!

Workshopen kommer att äga rum i N2045 kl 12-13 och leds av Johan Petersson, pedagogisk utvecklare inom AI vid Högskolepedagogiskt centrum.

OBS: Ta med dator!


Try ChatGPT!

Come and familiarize yourself with the ChatGPT tool. To be able to understand and make wise decisions, knowledge is needed! There will be an opportunity to "try out" ChatGPT and discuss examinations. The first step to even begin to think about how generative AI affects higher education and society at large is to try the tool yourself and see what it's good at and what it's not good at!

The workshop is held in N2045 12-13 and led by Johan Petersson, pedagogical developer in AI at the Center for Higher Education.

NOTE: Bring a computer!

Swenglish will be spoken 😊

Registration form

I want to have a sallad