Örebro University School of Business

Motgångar och Tankegångar

I denna seminarieserie frågar vi oss bland annat vad som händer med motgångar i en framgångskultur? Vi reflekterar kring de prestationer som inte räknas. Kväver vi våra motgångar i vårt inre eller omvandlas de till viktiga lärdomar och blir tillslut även de en framgång?

Datum Tid Sal  Tema
2023-01-27 8:30 - 9:30   Common Academic Experiences
No One Talks About: Repeated Rejection,
Impostor Syndrome, and Burnout