Bibliotekets dagstidningar på mikrofilm

På huvudbiblioteket finns dagstidningar tillgängliga på mikrofilm. Mikrofilmer från närkerelaterade dagstidningar står i mikrofilmsrummet (U1171). Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas.

Tidning Årgång Placering
Arbetet 1887-2000 Mikrofilmsrum
Askersunds tidning 1857-1878, 1917-1956 Magasin
Askersunds veckoblad 1879-1979 Magasin
Brand 1898-1967 Magasin
Centerbladet 1933-1940 Magasin
Facklig enhet 1926-1928 Magasin
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1935-1973 Magasin
Idrottsbladet 1910-1977  Magasin
Karlskogakuriren Dec 1996-1997 Mikrofilmsrum
Karlskogaposten 1881-1885 Mikrofilmsrum
Länsposten 1979-2013 Mikrofilmsrum
Morgontidningen 1944-1958 Magasin
Nerikes Allehanda 1843-2013 Mikrofilmsrum
Nora stads och Bergslags tidning 1866-1964 Mikrofilmsrum
Norrländska Socialdemokraten 1962-1982 Magasin
Norrskensflamman 1970-1987 Magasin
Ny Dag 1930-1987, 1990 Magasin
Närkesbladet 1904-1913 Mikrofilmsrum
Stockholmsposten 1778-1800 (luckor), 1868-1870 Magasin
Stockholmstidningen 1956-1966, 1981-1984 Magasin 
Stormklockan 1908-1929 Magasin
Tidevarvet 1923-1936 Magasin
Örebro dagblad 1900-1956  Mikrofilmsrum
Örebrokuriren (Nya Örebrokuriren) 1902-2005 Mikrofilmsrum
Örebro läns folkblad 1918-1920  Mikrofilmsrum
Örebro läns jordbrukaretidning 1928-1950 Mikrofilmsrum