Education Collection

Kombinerar i ett gemensamt gränssnitt abstracts och referenser från databasen ERIC med innehåll i fulltext av bland annat artiklar och avhandlingar.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan