This page in English

Databaser

Med databaserna når du bland annat artiklar och vetenskapliga publikationer. Du kan även söka på ämne eller specifikt typ av material.

Databaslistan har fått en ny funktion där du kan söka på typ av innehåll. Välj från listan eller kombinera din sökning med både typ och ämne. Vad tycker du om funktionen, är den hjälpsam eller behöver något förbättras? Dela med dig av dina åsikter helt anonymt via bibliotekets åsiktslåda.

Om du vill söka av ett helt ämne kan du göra det genom att förfina och specialisera sökningarna med avancerade söktekniker

Databaser inom E-tidskriftssamlingar