NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utöver NCK:s egna publikationer finns också en förteckning över myndighetspublikationer i ämnet.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan