Sökguide

Sökguiden är uppdelad i flera undersidor för att hjälpa dig att hitta relevant information och kritiskt granska källor. Utforska våra Ämnesguider för specifika källor och resurser inom just ditt ämne, lär dig om avancerad sökteknik, förstå hur du bedömer källors trovärdighet och upptäck hur du kan använda AI i din informationssökning.

Foto på två studenter som sitter vid ett bord med datorer.

Ämnesguider

Ämnesguider

Foto på en person som sitter vid en dator

Sökteknik

Sökteknik

Foto på en hand som håller i ett förstoringsglas

Källkritik

Källkritik

Foto på en hög med tidningar

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer