De 10 vanligaste frågorna om bibliotekets stöd till studenter

Här hittar du de frågor som vi oftast får ställda till oss på biblioteket.

Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort mot uppvisande av giltig legitimation. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för att ingen annan använder ditt lånekort. Biblioteket skickar alla meddelanden via e-post.

Är du student på Örebro universitet behöver du aktivera ditt Universitetskort som lånekort.

Enklast är att gå in på bibliotekets söktjänst Primo. Där hittar du bibliotekets fysiska och digitala material.

Den obligatoriska litteraturen som du behöver läsa till din kurs och mer därtill finns på våra bibliotek. Först behöver du aktivera ditt Universitetskort som finns att hämta i Infocenter och på våra bibliotek. Sen behöver du registrera kortet som lånekort på Studenttjänster. Vi har all kurslitteratur men inte kurslitteratur för alla så om boken du behöver är utlånad kan du ställa dig i kö på den. Du kan bara stå i kö böcker som är utlånade. Du får ett mail så fort boken finns att hämta på reservationshyllan.

Du ska alltid ge andra erkännande för deras arbete enligt referenssystemet som du använder. Läs mer om hur du undviker plagiering.

För att kunna använda Örebro universitets utskriftstjänst, eduPrint, behöver du ha ett aktiverat Universitetskort. Universitetskortet behöver även vara laddat med pengar för önskat antal utskrifter. Här hittar du information om hur du går tillväga.

Du som student på universitetet kan boka grupprum på huvudbiblioteket och på Medicinska biblioteket. 

Boka på KronoX webbplats eller ladda ner appen KronoX:

  1. Logga in med ditt ORU-konto.
  2. Gå in under fliken Resursbokning.
  3. Välj om du vill boka grupprum på huvudbiblioteket eller på Medicinska biblioteket.

För att ta reda på om en artikel är "peer reviewed" behöver du först ta reda på vilken tidskrift artikeln är publicerad i. På tidskriftens webbplats kan du hitta information, men du kan även söka fram tidksriften i Ulrichsweb för att se om den är markerad som true (="peer reviewed") eller false (=inte "peer reviewed").

Du får boka skrivhandledning två gånger per termin. Om du har ett Funka-intyg kan handledningstillfällen bli fler. Läs mer om hur en skrivhandledning går till.

Alla kan ha nytta av att se sin text med en annan persons ögon. Om du har fått kommentarer från din lärare om brister i din språkhantering, textens struktur eller formalia, kan en skrivhandledning ge dig lämpliga verktyg. Du kan boka handledning i samband med alla skrivuppgifter, även en hemtenta.

På drop-in får du svar på kortare frågor om akademiskt skrivande eller informationssökning. Du får konkreta råd om struktur och språk, källhänvisningar och referatteknik i din text, samt hjälp att hitta lämpliga sökord eller databaser, att bedöma grad av vetenskaplighet hos källor och att använda referenshanteringsverktyg. Läs mer om drop-in och aktuella tider på bibliotekets webb.