Allan Wetterholms samling inom bergshantering och arkeologi

Allan Wetterholm, 1914-2004 överingenjör vid Gyttorp AB.

1997 donerade han 5,5 Mkr till en stiftelse med namnet ”Allan Wetterholms stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning vid högskolan i Örebro”. Efter 1999 ändrades namnet och högskolan i Örebro byttes ut mot Örebro universitet.

Efter hans död 2004 donerades Wetterholms boksamling inom arkeologi och bergshantering till universitetsbiblioteket. Samlingen förvaras i universitetsbibliotekets källarmagasin.

Länk till stiftelsen.