This page in Swedish

Anders Bruhn

Title: Professor Emeritus School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: -

Anders Bruhn

Research subject

Research environments

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Bruhn, A. & Lindberg, O. (2018). Kriminalvården sluter sig för insyn utifrån. Dagens Nyheter DN Debatt (5 augusti).
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2017). From prison guards to… what?: Occupational development of prison officers in Sweden and Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 18 (1), 68-83.
Bruhn, A. & Nylander, P. (2015). Synen på brott och straff har blivit inhuman. ETC.
Bruhn, A. (2013). EBP - socionomutbildningar i bakvatten?. Socionomen (6), 76-80.
Bruhn, A. (2013). Gender relations and division of labour among prison officers in Swedish male prisons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14 (2), 115-132.
Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Bruhn, A. (2011). Emotional labour and emotional strain among Swedish prison officers. European Journal of Criminology, 8 (6), 469-483.
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2010). The prison officer's dilemma: professional representations among Swedish prison officers. Les Dossiers des sciences de l'education, 23 (1), 77-93.
Bruhn, A. (2009). Occupational unity or diversity in a changing work context?: The case of Swedish labour inspectors. Policy and Practice in Health and Safety, 7 (2), 31-50.
Nylander, P. Å. , Bruhn, A. & Lindberg, O. (2008). Säkerhet eller rehabilitering?: Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare. Arbetsmarknad och arbetsliv, 14 (3), 45-62.
Bruhn, A. & Frick, K. (2007). Regeringens sparkrav motverkar arbetslinjen. Arbetarskydd (1), 25-25.
Bruhn, A. (2006). The inspector's dilemma under regulated self-regulation. Policy and Practice in Health and Safety, 4 (2), 3-23.

Articles, book reviews

Books

Chapters in books

Nylander, P. Å. & Bruhn, A. (2020). The Emotional Labour of Prison Work. In: Phillips, J., Waters, J., Westaby, C. and Fowler, A., Emotional Labour in Criminal Justice and Criminology (pp. 69-84). London: Routledge.
Bruhn, A. (2018). Förutsättningar för relationsarbete i yrkesutövning på det sociala arbetets fält. In: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (pp. 37-58). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Inledning: Relationsbyggande på det sociala arbetes fält - utmaningar och möjligheter. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (pp. 9-15). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Slutord. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (pp. 279-284). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2017). Treating Drug Abusers in Prison: Competing Paradigms Anchored in Different Welfare Ideologies: The Case of Sweden. In: Scharff Smith, Peter & Ugelvik, Thomas, Scandinavian penal history, culture and prison practice: Embraced by the welfare state? (pp. 177-204). London: Palgrave Macmillan.
Bruhn, A. , Nylander, P. & Lindberg, O. (2015). Swedish ‘prison exceptionalism’ in decline: trends towards distantiation and objectification of the Other. In: Eriksson, Anna, Punishing the other: the social production of immorality revisited (pp. 101-124). London & New York: Routledge.
Bruhn, A. , Kjellberg, A. & Sandberg, Å. (2013). A new world of work challenging Swedish unions. In: Åke Sandberg, Michael Allvin [och 24 andra], Nordic lights: work, management and welfare in Scandinavia (pp. 126-186). Stockholm: SNS förlag.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2011). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it: sub-cultural divisions among Swedish prison officers. In: Thomas Ugelvik, Jane Dullum, Penal exeptionalism?: Nordic prison policy and practice (pp. 215-231). Abingdon: Routledge.
Bruhn, A. (2007). Om vetenskap som profession. In: Mikael Carleheden, Rolf Lidskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (pp. 240-265). Malmö: Liber.
Bruhn, A. (2002). Datorprogram för teorigenerering. In: Johan Arvidsson, Sune Fahlgren, Kunskap utan väggar: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp (pp. 143-154). Lund: Studentlitteratur.
Bruhn, A. (2002). Datorprogram i kvalitativ analys. In: Johan Arvidsson, Sune Fahlgren, Kunskap utan väggar: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp (pp. 79-95). Lund: Studentlitteratur.
Bruhn, A. (2000). Sänkt rösträttsålder för större engagemang. In: Anette Persson, Allt eller inget: om ungas syn på engagemang och partipolitik (pp. 67-77). Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Bruhn, A. (1999). Ungdomarna, politiken och valet. In: Erik Amnå, Valdeltagande i förändring (pp. 205-265). Stockholm: Fakta info direkt.
Bruhn, A. & Lindberg, O. (1996). Kvalitativ metod och datateknologi. In: Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik (pp. 122-143). Lund: Studentlitteratur.

Collections (editor)

Bruhn, A. (ed.) & Källström, Å. (ed.) (2018). Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (1ed.). Stockholm: Liber.

Conference papers

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Paper presented at European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2014). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Paper presented at The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13, 2014.
Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2013). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Paper presented at ISA RC52 "Professional Groups" Interim Conference Challenging Professionalism, New Directions in Policies, Publics and the Professions, Lisbon, Portugal, November 28-30, 2013.
Bruhn, A. (2012). Swedish Student Aid Officials: changes of the occupational role in the era of New Public Management and Neo-liberal hegemony. Paper presented at The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25-27, 2012.
Bruhn, A. (2011). Prison officers in wing-differentiated prisons: a development towards professionalism?. Paper presented at Scandinavian Studies of Confinement research network seminar, Växjö, Sweden, November 21-23, 2011.
Bruhn, A. (2010). The construction of gender and an emotional labor division among prison officers: the case of Sweden. Paper presented at American Society of Criminology, Annual Meeting, San Fransisco, USA, November 17-20, 2010.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it. Paper presented at Scandinavian studies of confinement research network seminar, Oslo, Norway, October 22-23, 2009.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). Emotional labour and emotional strain in late-modern prison work. Paper presented at 9th Conference of the European Sociological Association (ESA), Lisbon, Portugal, September 2-5, 2009.
Bruhn, A. (2008). Occupational Unity or Diversity: The Case of Swedish Work Environment Inspectors. Paper presented at Svenska sociologförbundets årsmöte, Östersund, Sweden, March, 2008.
Bruhn, A. (2006). Inspector's Dilemma under Self-regulation. Paper presented at Svenska sociologförbundets årsmöte, Södertörns högskola, Huddinge, Sweden, February, 2006.
Bruhn, A. (2003). Fackligt arbete på regional nivå: framtidens fokus. Paper presented at Svenska sociologförbundets årsmöte, Örebro, Sweden, January 30-31, 2003.
Bruhn, A. & Lindberg, O. (1995). Computer aided qualitative data-analysis: some issues from a Swedish perspective. Paper presented at Australian Association of Social Research Conference, Victoria, Australia, December, 1995.

Doctoral theses, monographs

Reports

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
(2018). Nationell forskningskonferens i socialt arbete: Abstractsammanställning. Örebro: Örebro university (Working Papers and Reports 13).
Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2018). Quality employment and quality public services in prisons: Rapportdel: Sweden. Leuven, Belgium: (EU-rapport. Research comissioned by EPSU, University of Leuven ).
Bruhn, A. , Thunman, E. & Ekström, M. (2017). Swedish social insurance officials struggling with the vagueness of the work ability concept: The case of sickness compensation. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports Social work 11).
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2013). Fyra korta artiklar om kriminalvård. Örebro: (Working Papers and Reports Social work 2).
Bruhn, A. , Karlqvist, L. & Wahlgren, I. (2007). Malvorna II: utvärdering av ett utvecklingsprojekt för bättre arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa. Östersund: Jämtlands läns landsting.
Frick, K. , Bruhn, A. & Lehto, A. (2006). Metodutveckling: en delrapport i utvärderingen av utvecklingsprogrammet ARbetsorganisation och NEgativ stress (ARNE). Stockholm: Arbetsmiljöverket (Rapport / Arbetsmiljöverket 2006:5).
Bruhn, A. , Lind, M. & Svensson, L. (2005). Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: En fallstudie. Örebro: Örebro universitet (Sociology at Örebro University 11).