This page in Swedish

Anna Petersén

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303445

Room: L2347

Anna Petersén

Research subject

Research environments

Publications

Articles in journals |  Books |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Petersén, A. & Olsson, J. (2015). Calling evidence-based practice into question: acknowledging phronetic knowledge in social work. British Journal of Social Work, 45 (5), 1581-1597.

Books

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Petersén, A. (2017). Evaluations that matter in social work. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Örebro: Örebro University.

Manuscripts

Reports

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Olsson, J. & Petersén, A. (2017). Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen. Örebro: Örebro universitet (Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling 2017:3).
Kullberg, C. , Alexanderson, K. , Henriksen, A. , Oscarsson, L. & Petersén, A. (2009). Vårdöverenskommelsen: stimulansmedel till bättre vård och behandling av personer med tungt missbruk. Stockholm: Socialstyrelsen.