This page in English

Anna Petersén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303445

Rum: L2347

Anna Petersén
Forskningsämne

Om Anna Petersén

Anna är socionom och disputerad i socialt arbete. Hennes forskningsintressen gäller främst utvärderingskunskap, utvärdering i socialt arbete och evidensbaserad praktik i socialt arbete. Anna undervisar huvudsakligen vid socionomprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Petersén, A. & Olsson, J. (2015). Calling evidence-based practice into question: acknowledging phronetic knowledge in social work. British Journal of Social Work, 45 (5), 1581-1597.

Böcker

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Petersén, A. (2017). Evaluations that matter in social work. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Rapporter

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Olsson, J. & Petersén, A. (2017). Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen. Örebro: Örebro universitet (Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling 2017:3).
Kullberg, C. , Alexanderson, K. , Henriksen, A. , Oscarsson, L. & Petersén, A. (2009). Vårdöverenskommelsen: stimulansmedel till bättre vård och behandling av personer med tungt missbruk. Stockholm: Socialstyrelsen.