This page in Swedish

Carina Lidström

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303109

Room: F2138

Research Subject

Research environments

Publications

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Manuscripts |  Other | 

Articles in journals

Lidström, C. (2016). Författare på resa: Sophie von Knorrings Bref till hemmet, under en sommarresa 1846. Personhistorisk Tidskrift, 112 (2), 161-177.
Lidström, C. (2014). Maria Gripe och filosoferna. Opsis Barnkultur: Om barnkultur för vuxna (1), 4-9.

Articles, book reviews

Books

Lidström, C. (2015). Berättare på resa: Svenska resenärers reseberättelser 1667-1829 (1ed.). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Chapters in books

Lidström, C. (2018). Amalia Lundeberg. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Lidström, C. (2018). Lovisa Mathilda Nettelbladt. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Lidström, C. (2018). Maria Gripe. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Lidström, C. (2018). Maria Lindeberg. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Lidström, C. (2015). Lappmarken och dess befolkning i tre svenska reseberättelser från 1800-talet. In: Kajsa Andersson, Sàpmi i ord och bild: I (pp. 248-267). . On Line Förlag AB.
Lidström, C. (2014). Resenärens roller: om självframställning i genrer med faktiska anspråk utifrån exemplet reseberättelsen. In: Christina Carlsson Wetterberg, Greger Andersson, Carina Lidström, Sten Wistrand, Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (pp. 65-80). Örebro: Örebro Universitet.
Lidström, C. (2013). Irmelin Sandman Lilius. In: Béatrice Didier, Antoinette Fouque & Mireille Calle Gruber, Le dictionnaire des femmes créatrices. Paris: Belin.
Lidström, C. (2013). Maria Gripe. In: Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Callle Gruber, Le dictionnaire des femmes créatrices. Paris: Belin.
Lidström, C. (2009). Lapland in the 1830's : aesthetic landscape and industrial Eldorado: literary modes and the image of Lapland in three Swedish travelogues from the 1830's. In: Kajsa Andersson, L'image du Sápmi: études comparées (pp. 211-230). Örebro: Örebro universitet.
Lidström, C. (2007). Spindelbrev och kyrkosång: Anders Frostensons diktning för barn. In: Marcus Willén, Gud är en av oss: om psalmdiktaren Anders Frostensons liv och författarskap (pp. 79-102). Örebro: Örebro universitet.
Lidström, C. (2006). Ett resande svenskt fruntimmer: om Maria Lindeberg och hennes reseberättelse 1827. In: Monica Einarsson, Kekke Stadin, Martin Wottle, Robert Sandberg, Blad till Bladh: en vänbok till Christine våren 2006 (pp. 19-28). Huddinge: Södertörns högskola.
Lidström, C. (2005). All travellers are liars: on fact and fiction in the travellers tale. In: Lars- Åke Skalin, Fact and fiction in narrative: an interdisciplinary approach (pp. 141-170). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Lidström, C. (2003). Berättaren på resa: om persona och berättarhållning i några svenska reseberättelser. In: Lars-Åke Skalin, Berättaren: en gäckande röst i texten (pp. 229-253). örebro: Örebro universitet.
Lidström, C. (1995). Det doldas kraft: några reflektioner kring ett tema hos Selma Lagerlöf. In: Maria Nikolajeva, Återkommande mönster i Selma Lagerlöfs författarskap (pp. 87-102). Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet.
Lidström, C. (1994). Närhet och integritet: om relationsproblematiken i Hedvig Svedenborgs flickböcker. In: Ying Toijer Nilsson, Boel Westin, Om flickor för flickor: den svenska flickboken (pp. 198-210). Stockholm: Rabén & Sjögren.
Lidström, C. (1993). Mellan klockklang och tystnad: en läsövning i Maria Gripes medeltidsroman "I klockornas tid". In: Carina Lidström, Läsebok: en festskrift till Ulf Boëthius 2/12 1993 (pp. 71-79). Stockholm/Stehag: Symposion Brutus Östlings bokförlag.
Lidström, C. (1992). Det okända sammanhanget - textens och livets mönster: en tematisk studie i Maria Gripes författarskap. In: Maria Nikolajeva, Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen (pp. 113-130). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning.
Lidström, C. (1987). Engelska ramsor. In: Vivi Edström, Märta Netterstad, Vällingsäck och sommarvind: versen i barnens värld (pp. 45-62). Stockholm: Liber.

Collections (editor)

Andersson, G. (ed.) , Carlsson Wetterberg, C. (ed.) , Lidström, C. (ed.) & Wistrand, S. (ed.) (2014). Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life and meaning 1).
Lidström, C. (ed.) (1993). Läsebok: en festskrift till Ulf Boëthius 2/12 1993. Stockholm/Stehag: Symposion Brutus Östlings bokförlag (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 48).

Conference papers

Lidström, C. (2017). Rom och Italien i Amalia Lundebergs reseberättelse 1848. Paper presented at Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950, Konferens vid de svenska och danska instituten, Roma, Italy, April 6-7, 2017.
Lidström, C. (2017). Ulterior Motives: A Discussion of Three Swedish 19th-Century Women’s Travelogues’. Paper presented at Borders and Crossings Travel Writing Conference 2017, Aberystwyth University, Wales, July 10-12, 2017.
Lidström, C. (2016). Persona and (as) Genre in Swedish Travelogues during the Long 18th Century. Paper presented at Borders and Crossings, International and Multidisciplinary Conference on Travel Writing, Jan Kochanowski University, Kielce, Polen, September 12-14, 2016.
Lidström, C. (2014). Grasping the Nature of Nature: The Use of Literary Modes in the Linnean Tradition. Paper presented at Annual Conference of the British Society for Literature and Science, April 10-12. Guildford, UK..
Lidström, C. (2014). Självgeografier: Om självgestaltning i två kvinnliga svenska resenärers reseberättelser. Paper presented at Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden. 8–10 May, 2014..
Lidström, C. (2004). D'une enfer croulant sous la neige à une arcadie nordique: la vision du paysage nordique par quatre voyageurs suédois : voyages pittoresques dans le nord 1786 - 1823. In: Kajsa Andersson, L'image du Nord chez Stendhal et les romantiques. 2. Paper presented at L'image du Nord chez Stendhal et les romantiques, Örebro, 25-27 avril 2002 (pp. 405-425). Örebro: Örebro universitet.

Doctoral theses, monographs

Lidström, C. (1994). Sökande, spegling, metamorfos: tre vägar genom Maria Gripes skugg-serie. (Doctoral dissertation). Stockholm: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Manuscripts

Other

Lidström, C. (2017). Reseberättelsen i Sverige. Litteraturbanken.