This page in English

Carina Lidström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303109

Rum: F2138

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Carina Lidström

Jag är docent i litteraturvetenskap och anställd som lektor här vid Örebro universitet. I min tjänst undervisar jag och handleder på samtliga nivåer inom ämnet.

I min forskning har jag bland annat ägnat mig åt svensk barnlitteratur men för närvarande intresserar jag mig framför allt för äldre litterär sakprosa. I monografin Berättare på resa: Svenska resenärers reseberättelser 1667-1829 (2015) är det reseberättelsen som genre och frågor kring hur resenärer skriver om sig själva när de berättar om resor som de företagit, som står i fokus.

De resenärer som publicerade reseberättelser under den tid Berättare på resa täcker in är med ett enda undantag män. I ett pågående projekt fokuserar jag på reseberättelser av sex svenska kvinnliga resenärer som publicerade sig under de närmast följande decennierna, fram till och med 1862: Maria Lindeberg, Sophie von Knorring, Amalia Lundeberg, Mathilda Lovisa Nettelbladt, Anna Fredrika Ehrenborg samt Fredrika Bremer. Deras redogörelser diskuteras mot bakgrund av en rad faktorer som brukar anses ha satt sin prägel på det liberala genombrottet i svensk historia och litteratur. Kvinnofrågan, framväxten av en bokmarknad och kvinnliga författares inträde på denna hör till de faktorer som jag ser som en viktig bakgrund till de här kvinnliga författarnas sätt att utforma sina reseberättelser och sin självgestaltning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt