This page in Swedish

Helen Andersson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 302141

Room: F3135

Helen Andersson

About Helen Andersson

Current teaching

  • Text analysis and language use
  • Written and oral presentation
  • Research methods and Methodology

Research area

  • Food communication
  • Crisis communication

Work in progress

  • Masculinity and cookbooks
  • Place/space, nationalism and branding
  • Food, health and mobile applications

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Andersson, H. (2005). Att imponera med en hälleflundra. Retorikmagasinet: magasin för retorik och praktisk kommunikation (26), 8-11.
Andersson, H. (2005). Att tolka ett val: Retorikern Palme i riksdagens talarstol. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (3), 17-22.

Books

Andersson, H. (2014). Skriva i sociala medier: i händelse av kris. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Chapters in books

Andersson, H. & Machin, D. (2016). A multimodal approach to song. In: Nina-Maria Klug & Hartmut Stöckl, Handbuch Sprache im multimodalen Kontext (pp. 372-391). Berlin: Walter de Gruyter.
Andersson, H. (2007). Tillgänglig politik i elitistisk förpackning?: SVT 24 och den oredigerade offentligheten. In: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (pp. 26-44). Stockholm: Carlssons.

Conference papers

Andersson, H. (2018). This is us! – Nationalist discourses in the marketing and packaging of Swedish dairy. Paper presented at 1st Biannual Conference on Food and Communication, Edinburgh, Scotland, UK, September 20-21, 2018. Nora:
Andersson, H. (2016). Corporate Apologia: Findus och hästköttet - ett företags försvarstal. In: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm och Mechtild Tronnier, Svenskans beskrivning 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22-24 oktober 2014. Paper presented at Svenskans beskrivning, Lund, Sweden, October 22-24, 2014 (pp. 79-90). Lund: Språk- och litteraturcentrum.
Eriksson, G. & Andersson, H. (2016). "To pose as a chef": visual and textual representations of masculinity in cookbooks. In: Marco Venuti and Antonio Fruttaldo, 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference Book of abstracts. Paper presented at 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference (CADAAD 2016), University of Catania, Catania, Italy, September 5-7, 2016 (pp. 46-47).
Andersson, H. (1999). Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning. In: Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson och Caroline Kelly, Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22-23 oktober 1999. Paper presented at Svenskans beskrivning 24, Linköping, 22-23 oktober 1999 (pp. 5-15). Linköping:

Doctoral theses, monographs

Andersson, H. (2002). TV:s nyhetsprogram som interaktion. (Doctoral dissertation). Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Reports