This page in English

Helen Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302141

Rum: F3135

Helen Andersson

Om Helen Andersson

Helen Andersson är disputerad i nordiska språk vid Uppsala universitet och arbetar sedan 2004 som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. För närvarande är hon programansvarig för ett av ämnets grundutbildningsprogram, Medier, kommunikation och PR.  

Helens undervisning har ett språkvetenskapligt perspektiv. Hon undervisar framförallt på kurser som inbegriper textanalys och språkanvändning, retorik och semiotik samt muntlig och skriftlig framställning.

Hennes forskningsintressen återfinns främst inom det multimodala och (kritisk) diskursanalytiska fältet. I fokus är kommersiella representationer av mat och hälsa, natur och nationalism, maskulinitet och matlagning. Nu pågående forskning handlar bland annat om design av mat- och hälsoappar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, H. (2005). Att imponera med en hälleflundra. Retorikmagasinet: magasin för retorik och praktisk kommunikation (26), 8-11.
Andersson, H. (2005). Att tolka ett val: Retorikern Palme i riksdagens talarstol. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (3), 17-22.

Böcker

Andersson, H. (2014). Skriva i sociala medier: i händelse av kris. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Doktorsavhandlingar

Andersson, H. (2002). TV:s nyhetsprogram som interaktion. (Doctoral dissertation). Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, H. & Machin, D. (2016). A multimodal approach to song. I: Nina-Maria Klug & Hartmut Stöckl, Handbuch Sprache im multimodalen Kontext (ss. 372-391). Berlin: Walter de Gruyter.
Andersson, H. & Machin, D. (2014). Images of research and scholarship in a university promotional brochure in the era of marketization and audit culture. I: Inna Semetsky, Andrew Stables, Pedagogy and Edusemiotics: Theoretical challenges/Practical opportunities (ss. 173-189). Rotterdam: Sense Publishers.
Andersson, H. (2007). Tillgänglig politik i elitistisk förpackning?: SVT 24 och den oredigerade offentligheten. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 26-44). Stockholm: Carlssons.

Konferensbidrag

Andersson, H. (2021). “THE PATH TO A LONG-TERM HEALTHY LIVING” – A MULTIMODAL CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE SELF-CARE APP LIFESUM. I: Digitalizing Social Practices: Changes and Consequences. SDU, Odense on 23-24 February 2021 Book of abstracts. Konferensbidrag vid Digitalizing Social Practices: Changes and Consequences, (Online Conference), Odense, Denmark, February 23-24, 2021 (ss. 14-14).
Andersson, H. (2018). This is us! – Nationalist discourses in the marketing and packaging of Swedish dairy. Konferensbidrag vid 1st Biannual Conference on Food and Communication, Edinburgh, Scotland, UK, September 20-21, 2018. Nora:
Andersson, H. (2016). Corporate Apologia: Findus och hästköttet - ett företags försvarstal. I: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm och Mechtild Tronnier, Svenskans beskrivning 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22-24 oktober 2014. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning, Lund, Sweden, October 22-24, 2014 (ss. 79-90). Lund: Språk- och litteraturcentrum.
Eriksson, G. & Andersson, H. (2016). "To pose as a chef": visual and textual representations of masculinity in cookbooks. I: Marco Venuti and Antonio Fruttaldo, 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference Book of abstracts. Konferensbidrag vid 6th Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplins Conference (CADAAD 2016), University of Catania, Catania, Italy, September 5-7, 2016 (ss. 46-47).
Andersson, H. (1999). Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning. I: Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson och Caroline Kelly, Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22-23 oktober 1999. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 24, Linköping, 22-23 oktober 1999 (ss. 5-15). Linköping:

Rapporter