This page in English

Helen Andersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aGVsZW4uYW5kZXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302141

Rum: F3135

Helen Andersson

Om Helen Andersson

Helen Andersson är disputerad i nordiska språk vid Uppsala universitet och arbetar sedan 2004 som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. För närvarande är hon programansvarig för ett av ämnets grundutbildningsprogram, Medier, kommunikation och PR.  

Helens undervisning har ett språkvetenskapligt perspektiv. Hon undervisar framförallt på kurser som inbegriper textanalys och språkanvändning, retorik och semiotik samt muntlig och skriftlig framställning.

Hennes forskningsintressen återfinns främst inom det multimodala och (kritisk) diskursanalytiska fältet. I fokus är kommersiella representationer av mat och hälsa, natur och nationalism, maskulinitet och matlagning. Nu pågående forskning handlar bland annat om design av mat- och hälsoappar.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter