This page in Swedish

Henric Bagerius

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303651, +46 766 395402

Room: F3162

Henric Bagerius
Research subject

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, monographs |  Other |  Reports | 

Articles in journals

Bagerius, H. (2021). Kasta korsetten!. Historiskan: Sveriges första kvinnohistoriska tidning (1), 16-25.
Bagerius, H. (2021). Korsettkrig på museum: [Corset wars in the museum]. Historisk Tidskrift (S), 141 (3), 535-552.
Bagerius, H. (2020). På krigsstigen: Kristine Dahls kamp för en förändrad kvinnlig klädedräkt vid förra sekelskiftet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift (1-2), 123-133.
Bagerius, H. (2018). Magnus Eriksson: Den mobbade monarken. Populär historia (6), 50-57.
Bagerius, H. (2017). Inga bögar på tronen. Dagens Nyheter, DN Kultur (31/7), 6-7.
Bagerius, H. & Ekholst, C. (2017). Kings and favourites: politics and sexuality in late medieval Europe. Journal of Medieval History, 43 (3), 298-319.
Bagerius, H. , Lagerlöf Nilsson, U. & Lundqvist, P. (2013). Skönlitteraturen i historievetenskapen: några metodologiska reflektioner [Methodological reflections on fiction in historical research]. Historisk Tidskrift (S), 133 (3), 384-410.
Bagerius, H. & Ekholst, C. (2011). Den politiska kärleken: homosocialt begär och heteronormativa praktiker under svensk medeltid. Historisk Tidskrift (S), 131 (2), 175-196.
Bagerius, H. (2001). I genusstrukturens spänningsfält: om kön, genus och sexualitet i saga och samhälle. Arkiv för nordisk filologi, 116, 21-63.
Bagerius, H. & Håkansson, C. (1999). Elevcentrerad undervisning. Svenskläraren: Tidskrift för Svensklärarföreningen (1), 42-42.
Bagerius, H. & Håkansson, C. (1998). Att bryta det epokala. Svenskläraren (4), 42-44.
Bagerius, H. (1998). Vita vikingar och svarta sköldmör: föreställningar om sexualitet i Snorre Sturlassons kungasagor. Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, 48/1997, 13-38.

Articles, book reviews

Bagerius, H. (2012). Recension av Individer i rörelse: kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Scandia, 78 (2), 151-152.

Books

Bagerius, H. (2020). Nätbaserat lärande - en vägledning (2ed.). Halmstad: Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE).
Bagerius, H. (2019). Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Stockholm: Natur och kultur.
Bagerius, H. (2017). Olydnadens söner: Sodomi som politiskt vapen i det senmedeltida Europa. Stockholm: Natur och kultur.
Bagerius, H. (2013). Nätbaserat lärande i Försvarsmakten. Halmstad: Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE).
Bagerius, H. (2013). Online Learning in the Swedish Armed Forces (e-book). Halmstad: FMLOPE, Swedish Armed Forces.

Chapters in books

Bagerius, H. (2021). Att lära för framtiden. In: Sara Santesson och Katarina Mårtensson, Hållbart lärarskap: Universitetsundervisning i förändring: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2020 (pp. 15-32). Lund: Lunds universitet.
Bagerius, H. (2021). Det rationella i det nationella: Märta Jörgensen och Hulda Garborg som dräktreformatorer vid förra sekelskiftet. In: Erik Thorell, Dalarna 2021: Förändringstider (pp. 102-115). Falun: Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund/Dalarnas museum.
Bagerius, H. (2021). Fastbunden och frigjord: Korsetten som ideologiskt slagfält vid förra sekelskiftet. In: Emma Severinsson; Philip Warkander, Modevetenskap: Perspektiv på mode, stil och estetik (pp. 23-41). Stockholm: Appell förlag.
Bagerius, H. (2021). Märta Emilia Matilda Jörgensen. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Bagerius, H. & Ekholst, C. (2019). For Better or For Worse: Royal Marital Sexuality as Political Critique in Late Medieval Europe. In: Elena Woodacre, Lucinda H. S. Dean, Chris Jones, Russel E. Martin & Zita Eva Rohr, The Routledge History of Monarchy (pp. 636-654). Abingdon: Routledge.
Bagerius, H. (2019). Gurli Linder: 1865–1947. In: Lisbeth Larsson, Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv (pp. 352-354). Stockholm: Bonnier.
Bagerius, H. (2018). Ane Gurli Linder. In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet.
Bagerius, H. & Ekholst, C. (2016). The Unruly Queen: Blanche of Namur and Dysfunctional Rulership in Medieval Sweden. In: Zita Eva Rohr & Lisa Benz, Queenship, Gender, and Reputation in the Medieval and Early Modern West, 1060-1600 (pp. 99-118). New York: Springer.
Bagerius, H. (2015). Ett samhällsäktenskap: Inledning. In: Henric Bagerius & Louise Berglund, Politik och passion: svenska kungliga äktenskap under 600 år (pp. 9-22). Stockholm: Natur och kultur.
Bagerius, H. & Berglund, L. (2015). Från politik till passion?: Utblick. In: Henric Bagerius & Louise Berglund, Politik och passion: Svenska kungliga äktenskap under 600 år (pp. 255-262). Stockholm: Natur och kultur.
Bagerius, H. (2015). Ménage à rois: Gustav III, Sofia Magdalena och Adolf Fredrik Munck. In: Henric Bagerius & Louise Berglund, Politik och passion: svenska kungliga äktenskap under 600 år (pp. 124-158). Stockholm: Natur och kultur.
Bagerius, H. & Ekholst, C. (2014). Älskade rådgivare: Några exempel ur gunstlingarnas historia. In: Auður Magnúsdóttir, Henric Bagerius & Lars Hermanson, Det våras för medeltiden: Vänbok till Thomas Lindkvist (pp. 93-115). Göteborg: Göteborgs universitet.
Bagerius, H. & Lagerlöf Nilsson, U. (2011). Det moderna samhällets framväxt: en komplicerad historia. In: Henric Bagerius och Ulrika Lagerlöf Nilsson, Moderna historier: skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt (pp. 7-15). Lund: Nordic Academic Press.
Bagerius, H. (2011). Ett nytt liv: Anne Charlotte Leffler och 1880-talets dräktreformrörelse. In: Henric Bagerius & Ulrika Lagerlöf Nilsson, Moderna historier: skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt (pp. 65-97). Lund: Nordic Academic Press.
Bagerius, H. (2011). Historikern och skönlitteraturen. In: Henric Bagerius & Ulrika Lagerlöf Nilsson, Moderna historier: skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt (pp. 17-32). Lund: Nordic Academic Press.
Bagerius, H. (2009). Snörda liv: ett skönlitterärt perspektiv på 1880-talets reformdräktsrörelse. In: Christer Ahlberger, Henric Bagerius, Carl Holmberg, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Pia Lundqvist, Tomas Nilson & Brita Planck, Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (pp. 33-43). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Bagerius, H. (2009). Vidunderliga kvinnor vid vatten: konfliktskapande intimitet i myt och verklighet. In: Agneta Ney, Ármann Jakobsson & Annette Lassen, Fornaldarsagaerne: myter og virkelighed : studier i de oldislandske Fornaldarsögur Norðurlanda (pp. 223-244). Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag.
Bagerius, H. (2008). En annan Tristram: homosociala tankemönster bland senmedeltidens aristokrater på Island. In: Auður G. Magnúsdóttir m.fl., "Vi ska alla vara välkomna!": nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson (pp. 105-115). Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet.
Bagerius, H. (2003). Kvinnokarlar: medeltida män i manlighetens gränsmarker. In: Eva Ahlstedt, Gränser: populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4-5 oktober 2003 (pp. 29-34). Göteborg: Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet.

Collections (editor)

Bagerius, H. (ed.) & Berglund, L. (ed.) (2015). Politik och passion: Svenska kungliga äktenskap under 600 år (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.
Magnúsdóttir, A. (ed.) , Bagerius, H. (ed.) & Hermanson, L. (ed.) (2014). Det våras för medeltiden: vänbok till Thomas Lindkvist. Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Bagerius, H. (ed.) & Lagerlöf Nilsson, U. (ed.) (2011). Moderna historier: skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt. Lund: Nordic Academic Press.
Ahlberger, C. (ed.) , Bagerius, H. (ed.) , Holmberg, C. (ed.) , Lagerlöf Nilsson, U. (ed.) , Lundqvist, P. (ed.) , Nilson, T. (ed.) & Planck, B. (ed.) (2009). Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Göteborg: Insititutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Doctoral theses, monographs

Bagerius, H. (2009). Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island. (Doctoral dissertation). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Other

Reports

Bagerius, H. (2021). Historia på längden och tvären: Om problemdriven och färdighetsorienterad utbildning i historia. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 5).