This page in Swedish

Hogne Sataoen

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301274

Room: F3107

Hogne Sataoen

About Hogne Sataoen

Hogne Lerøy Sataøen is Associate Professor in media and communication studies. He has a PhD in Sociology from University of Bergen, Norway (2011).  Previously, Sataøen has been working as a researcher at Western Norway Research Institute, Stein Rokkan Centre for Social Studies and the Department of Administration and Organization Theory, University of Bergen.

Hogne has published within the fields of (1) Strategic Communication and public sector organizations, (2) energy politics and (3) general sociology, in journals such as International Journal of Strategic Communication, British Journal of Management, Public Management Review, Journal of Higher Education Policy and Management, Scandinavian Journal of Educational Research, Norsk Sosiologisk Tidsskrift,Sociological Research Online, Energy Research & Social Science, Nordiska Organisasjonsstudier and Scandinavian Journal of Management.

His work on Strategic Communication and public sector organizations taps into question of how communication practices are professionalized, institutionalized and organized in public sector contexts. Within this area of research, Hogne has conducted critical studies of how higher education institutions and health care organizations employ new communication ideals and organizational concepts such as corporate branding and reputation management. He has also payed interest to the role organizational values and visions play in such organizations. Hogne make use of theoretical perspectives rooted in the interpretive and sociological tradition, and in particular he has been interested in (neo-)institutional theories. His research rely on different research methods, in particular qualitative research methods, but also descriptive statistics and comparative studies.

Hogne currently teaches in courses on strategic communication, organizations and organizing, and PR

Previously, Hogne has been visiting researcher at the Institute for Future Studies, Stockholm (2010), Stockholm Centre for Organizational Research (2014) and the Ratio Institute, Stockholm (2016).  He has had assignments for several different research projects, financed by for instance Intelligent Energy Europe, The Norwegian Research Council, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate, The Norwegian labor and welfare service and Norsk Hydro.

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Sataøen, H. L. (2019). Sub-sector branding and nation branding: the case of higher education. Corporate Communications. An International Journal, 24 (3), 425-438.
Sataøen, H. L. & Nygård, D. (2018). Omdømmehåndtering i høyere utdanning: Argumentasjon og selvfremstilling i studiekataloger. Nordiske organisasjonsstudier, 20 (1), 45-66.
Sataøen, H. L. (2018). Regulokratene: Den nye styringsprofesjonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift, 2 (6), 481-499.
Sataøen, H. L. , Brekke, O. A. & Angell, S. I. (2017). Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg?: Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger. Tidsskriftet Utmark (1), 68-82.
Sataøen, H. L. & Wæraas, A. (2016). Building a Sector Reputation: The Strategic Communication of National Higher Education. International Journal of Strategic Communication, 10 (3), 165-176.
Lundberg, K. & Sataøen, H. (2016). Kvalitativ Sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering. Klinisk Sygepleje (4), 254-267.
Wæraas, A. & Sataøen, H. L. (2015). Being All Things to All Customers: Building Reputation in an Institutionalized Field. British Journal of Management, 26 (2), 310-326.
Sataøen, H. L. & Wæraas, A. (2015). Branding without Unique Brands: Managing similarity and difference in a public sector context. Public Management Review, 17 (3), 443-461.
Sataøen, H. L. (2015). Higher education as object for corporate and nation branding: between equality and flagships. Journal of Higher Education Policy and Management, 37 (6), 702-717.
Sataøen, H. L. , Brekke, O. A. , Batel, S. & Albrecht, M. (2015). Towards a sustainable grid development regime?: A comparison of British, Norwegian, and Swedish grid development. Energy Research & Social Science, 9, 178-187.
Lundberg, K. G. & Sataøen, H. L. (2014). Institusjonell etnografi: Ei inspirasjonskjelde for den skandinaviske organisasjonsteorien?. Nordiske organisasjonsstudier, 16 (1), 30-50.
Wäraas, A. & Sataøen, H. L. (2014). Trapped in conformity?: Translating reputation management into practice. Scandinavian Journal of Management, 30 (2), 242-253.
Solbakk, M. N. & Sataøen, H. L. (2013). En dans preget av forhandlinger: Om kommunikasjonslederne i sykehusene og media. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (5), 70-77.
Carlsen, B. & Sataøen, H. L. (2013). ’Når pengene rår, forsvinner andre verdier i systemet’: Helsearbeideres syn på den norske samhandlingsreformen. Nordiske organisasjonsstudier, 15 (1), 29-54.
Brekke, O. A. & Sataøen, H. L. (2012). Fra samkjøring til overkjøring?: Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan & regional utvikling, 44 (6), 22-28.
Sataøen, H. L. (2008). Building the hydrogen highway: the visions of a large-scale hydrogen project in Norway. Sociological research online, 13 (3).

Chapters in books

Lundberg, K. G. & Sataøen, H. L. (2019). From translation of ideas to translocal relations: shifting heuristics from Scandinavian Neo-Institutional Theory to institutional ethnography. In: Rebecca W. B. Lund & Ann Christin E. Nilsen, Institutional Ethnography in the Nordic Region (pp. 39-50). London: Routledge.
Sataøen, H. L. & Wæraas, A. (2018). What we stand for: Reputation platforms in Scandinavian higher education. In: Tom Christensen, Åse Gornitzka, Francisco O. Ramirez, Universities as Agencies: Reputation and Professionalization (pp. 155-181). London: Palgrave Macmillan.
Brekke, O. A. , Sataøen, H. L. , Ruud, A. , Batel, S. & Albrecht, M. (2014). Smart, but is It Sustainable?: The Importance of Reconciling Non-Technical Concerns in Grid-Development Policies. In: Moe, E. & Midford, P., The political economy of renewable energy and energy security: common challenges and national responses in Japan, China and Northern Europe (pp. 175-193). . Palgrave Macmillan.
Sataøen, H. L. (2011). Omdømmearbeid i norske helseforetak: både selvsagt og suspekt. In: Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar, Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor (pp. 133-146). Oslo: Universitetsforlaget.

Doctoral theses, monographs

Reports

Sataøen, H. L. , Brekke, O. A. & Angell, S. I. (2014). Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies (Stein Rokkan Centre for Social Studies 4).
Brekke, O. A. & Sataøen, H. L. (2012). Ekspertise, politikk eller dialog?: Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies (Stein Rokkan Centre for Social Studies 8).
Sataøen, H. L. , Aall, C. , Mjøs, T. & Sijstermans, R. (2007). Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport. Sogndal: Vestlandsforskning (VF prosjektrapport 5).
Olafsson, K. & Sataøen, H. L. (2006). Evaluering av "Gult Kort". Sogndal: Vestlandsforskning (Vestlandsforskning 6/2006).