This page in English

Hogne Sataoen

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aG9nbmUuc2F0YW9lbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301274

Rum: F3107

Hogne Sataoen

Om Hogne Sataoen

Hogne Lerøy Sataøen är docent i medie och kommunikationsvetenskap (2019) och PhD i sociologi (2011). Han har varit lektor i medie- och kommunikationsstudier vid Örebro universitet sedan 2016. Tidigare har han arbetat som forskare vid Vestlandsforsking, Stein Rokkan Centre for Social Studies, och Institutionen för administration och organisationsteori, Universitetet i Bergen.

Hogne har publicerat inom områdena (1) Strategisk kommunikation och offentliga organisationer, (2) energipolitik och (3) allmän sociologi, i tidskrifter som International Journal of Strategic Communication, British Journal of Management, Public Management Review, Journal of Higher Education Policy and Management, Scandinavian Journal of Educational Research, Norsk Sosiologisk Tidsskrift, Sociological Research Online, Energy Research & Social Science, Nordiska Organisasjonsstudier and Scandinavian Journal of Management.

Hans arbete med strategisk kommunikation och offentliga organisationer handlar främst om hur olika kommunikationspraktiker blir professionaliserad, institutionaliserad och organiserad i offentliga organisationer. Inom detta forskningsområde har Hogne genomfört kritiska studier av hur högre utbildningsinstitutioner och hälsovårdsorganisationer använder nya kommunikationsideal och organisatoriska begrepp som branding och rykteshantering. Han har också haft intresse för den roll som organisationsvärden och visioner spelar i sådana organisationer. Hogne använder sig av teoretiska perspektiv som är rotade i förtolkande och sociologiska traditioner, och i synnerhet har han varit intresserad av (neo-) institutionella teorier. Hans forskning bygger på olika forskningsmetoder, särskilt kvalitativa forskningsmetoder, men också beskrivande statistik och jämförande studier.

Hogne undervisar för närvarande i kurser om strategisk kommunikation, organisation och organisering, samt PR.

Tidigare har Hogne varit gästforskare vid Institutet för Framtidsstudier, Stockholm (2010), Stockholm Centre for Organizational Research (2014) och Ratio Institute, Stockholm (2016). Han har genomfört forskning på uppdrag av bland andra Intelligent Energy Europe, The Norwegian Research Council, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate, The Norwegian labor and welfare service och Norsk Hydro.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter