This page in Swedish

Johan Swahn

Title: Lecturer School/office: School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science

Email:

Phone: +46 19 303000, +46 709 410415

Room: K1113

Johan Swahn

Research teams

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Swahn, J. , Mossberg, L. , Öström, Å. & Gustafsson, I. (2012). Sensory description labels for food affect consumer product choice. European Journal of Marketing, 46 (11/12), 1628-1646.
Larsson, U. & Swahn, J. (2011). Green frames: a semantic study in the lexicon of babyleaf salad. Studia Neophilologica, 83 (2), 149-168.
Swahn, J. , Öström, Å. , Larsson, U. & Gustafsson, I. (2010). Sensory and semantic language model for red apples. Journal of sensory studies, 25 (4), 591-615.

Books

Gustafsson, I. , Jonsäll, A. , Mossberg, L. , Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, J. , Hansson, J. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Smaken är biff: ett utbildningsmaterial om svensk ryggbiff för restaurangbranschen. Grythyttan: Örebro universitet.

Chapters in books

Gustafsson, I. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Det sensoriska språket. In: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Ulf Larsson, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2008 (pp. 71-71). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Swahn, J. (2011). If I can taste it, I want it...: sensory marketing in grocery retail stores. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Örebro: Örebro universitet.

Manuscripts

Swahn, J. , Mossberg, L. , Öström, Å. & Gustafsson, I. Different sensory marketing cues affect consumers’ food choice behaviour.

Reports

Gustafsson, I. , Öström, Å. , Swahn, J. & Larsson, U. (2008). Äppelspråket - ett marknadsföringsredskap: sensoriska beskrivningar av 8 studerade äppelsorter : en populärvetenskaplig rapport. Örebro: Örebro universitet.