This page in English

Johan Swahn

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0709 410415

Rum: K1113

Johan Swahn
Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Swahn, J. , Mossberg, L. , Öström, Å. & Gustafsson, I. (2012). Sensory description labels for food affect consumer product choice. European Journal of Marketing, 46 (11/12), 1628-1646.
Larsson, U. & Swahn, J. (2011). Green frames: a semantic study in the lexicon of babyleaf salad. Studia Neophilologica, 83 (2), 149-168.
Swahn, J. , Öström, Å. , Larsson, U. & Gustafsson, I. (2010). Sensory and semantic language model for red apples. Journal of sensory studies, 25 (4), 591-615.

Böcker

Gustafsson, I. , Jonsäll, A. , Mossberg, L. , Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, J. , Hansson, J. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Smaken är biff: ett utbildningsmaterial om svensk ryggbiff för restaurangbranschen. Grythyttan: Örebro universitet.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Swahn, J. (2011). If I can taste it, I want it...: sensory marketing in grocery retail stores. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gustafsson, I. , Swahn, J. & Öström, Å. (2008). Det sensoriska språket. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Ulf Larsson, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2008 (ss. 71-71). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.

Manuskript

Swahn, J. , Mossberg, L. , Öström, Å. & Gustafsson, I. Different sensory marketing cues affect consumers’ food choice behaviour.

Rapporter

Gustafsson, I. , Öström, Å. , Swahn, J. & Larsson, U. (2008). Äppelspråket - ett marknadsföringsredskap: sensoriska beskrivningar av 8 studerade äppelsorter : en populärvetenskaplig rapport. Örebro: Örebro universitet.