This page in Swedish

Jonathan Lilliedahl

Title: Associate Senior Lecturer School/office: School of Music, Theatre and Art

Email:

Phone: +46 19 303341

Room: M3209

Jonathan Lilliedahl
Research subject Research environments

About Jonathan Lilliedahl

Jonathan Lilliedahl (b. 1980), Ph.D., is Associate Professor of Music Education and Deputy Head of Department at the School of Music and Theatre, Örebro University, Sweden. He also serves as Senior Lecturer of Music Education at the Academy of Music and Drama, University of Gothenburg.

Research

Lilliedahl's research centres on the social, cultural, and historical recontextualization of educational knowledge, with particular concern for arts education policy issues.

Updates on Twitter (opens a new window).

Teaching

Teaching assignments include mainly the subject of music education and courses in the Subject Teacher Education Programme.

Collaborations and assignments

Lilliedahl serves as deputy head of the School of Music, Theatre and Art, Örebro University.

Editorial Board Member: Arts Education Policy Review (opens a new window).

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration. Pedagogies: An International Journal, 13 (2), 133-145.
Lilliedahl, J. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 9-29.
Georgii-Hemming, E. & Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics. Philosophy of Music Education Review, 22 (2), 132-155.
Lilliedahl, J. & Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts. British Journal of Music Education, 26 (3), 257-271.

Chapters in books

Lilliedahl, J. (2021). Klagosång i repris: Om bristande relationer till god kultur och behovet av estetisk samhörighetsfostran. In: Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg, Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (pp. 155-180). Lund: Nordic Academic Press.
Lilliedahl, J. , Wikman, T. & Hansén, S. (2020). Coherence within Teacher Education: Swedish Lessons. In: Thomas Lehmann, International Perspectives on Knowledge Integration: Theory, Research, and Good Practice in Pre-service Teacher and Higher Education (pp. 291-312). . Brill Academic Publishers.
Lilliedahl, J. (2020). Läroplansteori i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. In: Elsi-Brith Jodal, Sverker Lindblad & Caroline Runesdotter, Läroplansteori i och om lärarutbildning: Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen (pp. 151-162). Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Lilliedahl, J. & Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper: exemplet musik. In: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Skolans möte med nyanlända (pp. 49-64). Stockholm: Liber.
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. In: Varkøy, Øivind & Söderman, Johan, Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (pp. 95-106). Lund: Studentlitteratur AB.

Conference papers

Lilliedahl, J. (2021). Adolf Fredrik’s Music School and the Institutional Landscape of Stockholm: Analyzing Micropolitics Behind the Scenes. Paper presented at Behind the Scenes of the City: The Hidden, the Forbidden, the Forgo!en, October 25-26, 2021.
Lilliedahl, J. (2021). Specialised music programmes and the issue of social differential aesthetics: A multimodal discourse analysis. Paper presented at 12th biennial International Symposium on the Sociology of Music Education, June 21-24, 2021, (ISSME 2021)[Online].
Lilliedahl, J. (2021). The aesthetics of specialist music secondary schools in England: A multimodal discourse analysis. Paper presented at The 12th International Conference for Research in Music Education,April 6–9 2021, hosted online by the Royal College of Music, London.
Lilliedahl, J. (2020). Musikklassernas framväxt i Sverige: En kultur- och utbildningspolitisk analys. Paper presented at Musikforskning idag 2020, Lund University, Lund, Sweden, June 10, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Social differential aesthetics: A multimodal discourse analysis of specialized music schools. Paper presented at The 10th International Conference on Multimodality (10 ICOM), Valparaíso, Chile, November 11-13, 2020 (Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2020). The Multimodal Aesthetics of Specialized Music Schools. Paper presented at NAfME National Conference, Orlando, Florida, USA, November 4-8, 2020(Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2020). The political legitimacy of alternative approaches and separate tracks within the comprehensive education system. Paper presented at European Comprehensive School Reform: Ideals, Actors and Educational Practices, an online international workshop, 20–21 October, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Using Social Network Analysis toVisualize Relationships Between Micropolitics and Government Education Policy: A Case Study from Sweden. Paper presented at International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 42), Örebro University, Örebro, Sweden, August 19-22, 2020 (Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2019). Att analysera intranationella policyflöden: Modell för att begripa etableringen av musikklasser i Sverige. Paper presented at Åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, Åbo Akademi, Vasa, Finland, November 7-8, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). The selection device: Understanding the decline of music in secondary education. Paper presented at 11th International Conference for Research in Music Education (RIME 2019), Bath Spa University, Bath, UK, April 23-26, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). Understanding specialization in specialized music programs through multimodal discourse analysis. Paper presented at The Third International Legitimation Code Theory Conference (LCT3), University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, July 1-5, 2019.
Lilliedahl, J. , Hansén, S. & Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. Paper presented at Teacher Education Policy in Europe (TEPE2018), University of Minho, Braga, Portugal, May 17-19, 2018.
Wikman, T. , Hansén, S. & Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). Semantiska koder som begrepp för integrering av konstnärliga praktiker. Paper presented at Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL 2018), Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 28-29, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. Paper presented at 23rd Conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15, 2018.
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik: Networking between practices. Paper presented at 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching, Dubrovnik, Croatia, October 23-25, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. Paper presented at 2nd International Legitimation Code Theory Conference, University of Sydney, Sydney, Australia, July 3-7, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?: Policyprocesser kring ett estetiskt ämne i den svenska gymnasieskolan. Paper presented at E17 - Tyst kunnande eller bara tystnad?, Umeå, Sweden, October 31 - November 2, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. Paper presented at 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 15-16, 2017.
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning: Professioner och spänningsfält. Paper presented at Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), Stockholms universitet och Konstfack, Stockholm, Sweden, November 16-17, 2016.
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser: En analys av svensk policy. Paper presented at Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden, April 22-23, 2015.
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility: music education & the new right. Paper presented at 7th International Basil Bernstein Symposium, 27-30 June 2012, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, University of Provence, France.
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques: the contribution of Ricoeur’s critical hermeneutics to critical realism and social realism. Paper presented at The International Conference on Ricoeur Studies "New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy", September 13-16, 2011, Centre for fundamental sociology National Research University ‘Higher School of Economics’, Moscow..
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education Conference : Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective, March 30 - April 1, 2011, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Köpenhamn.
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. Paper presented at The Seventh International Conference for Research in Music Education (RIME), April 12-16, 2011, School of Education & Lifelong Learning University of Exeter.
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. Paper presented at What counts as knowledge in teacher education & in school? The third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö universitet, 15-16 oktober 2009, Växjö.

Doctoral theses, monographs

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Reports