This page in English

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jonathan Lilliedahl

Jonathan Lilliedahl är docent och biträdande lektor i musikpedagogik samt viceprefekt vid Musikhögskolan. Därutöver är han även verksam som lektor vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Forskning

Lilliedahls forskningsintresse innefattar sociala, kulturella och historiska perspektiv på utbildningspolitiska frågor, lärarutbildning, didaktik och estetiska ämnen. Läroplansteoretiska studier såväl som utbildningshistoriska och utbildningssociologiska ansatser karaktäriserar forskningen.

Undervisning

Undervisningsuppdragen omfattar i huvudsak lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, självständiga arbeten, didaktik som kunskapsområde, begreppet estetiska lärprocesser och ämnesdidaktiska studier i estetiska ämnen.

Samarbeten och uppdrag

Lilliedahl har ett uppdrag som viceprefekt för Musikhögskolan.

Ingår i redaktionskommittén för tidskriften Arts Education Policy Review (Routledge).

Erfarenheter av samverkan med myndigheter: Skolinspektionen, Skolverket, Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration. Pedagogies: An International Journal, 13 (2), 133-145.
Lilliedahl, J. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (1-2), 9-29.
Georgii-Hemming, E. & Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics. Philosophy of Music Education Review, 22 (2), 132-155.
Lilliedahl, J. & Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts. British Journal of Music Education, 26 (3), 257-271.

Doktorsavhandlingar

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lilliedahl, J. (2021). Klagosång i repris: Om bristande relationer till god kultur och behovet av estetisk samhörighetsfostran. I: Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg, Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (ss. 155-180). Lund: Nordic Academic Press.
Lilliedahl, J. , Wikman, T. & Hansén, S. (2020). Coherence within Teacher Education: Swedish Lessons. I: Thomas Lehmann, International Perspectives on Knowledge Integration: Theory, Research, and Good Practice in Pre-service Teacher and Higher Education (ss. 291-312). . Brill Academic Publishers.
Lilliedahl, J. (2020). Läroplansteori i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. I: Elsi-Brith Jodal, Sverker Lindblad & Caroline Runesdotter, Läroplansteori i och om lärarutbildning: Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen (ss. 151-162). Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Lilliedahl, J. & Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper: exemplet musik. I: Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva, Skolans möte med nyanlända (ss. 49-64). Stockholm: Liber.
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. I: Varkøy, Øivind & Söderman, Johan, Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 95-106). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2021). Adolf Fredrik’s Music School and the Institutional Landscape of Stockholm: Analyzing Micropolitics Behind the Scenes. Konferensbidrag vid Behind the Scenes of the City: The Hidden, the Forbidden, the Forgo!en, October 25-26, 2021.
Lilliedahl, J. (2021). Specialised music programmes and the issue of social differential aesthetics: A multimodal discourse analysis. Konferensbidrag vid 12th biennial International Symposium on the Sociology of Music Education, June 21-24, 2021, (ISSME 2021)[Online].
Lilliedahl, J. (2021). The aesthetics of specialist music secondary schools in England: A multimodal discourse analysis. Konferensbidrag vid The 12th International Conference for Research in Music Education,April 6–9 2021, hosted online by the Royal College of Music, London.
Lilliedahl, J. (2020). Musikklassernas framväxt i Sverige: En kultur- och utbildningspolitisk analys. Konferensbidrag vid Musikforskning idag 2020, Lund University, Lund, Sweden, June 10, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Social differential aesthetics: A multimodal discourse analysis of specialized music schools. Konferensbidrag vid The 10th International Conference on Multimodality (10 ICOM), Valparaíso, Chile, November 11-13, 2020 (Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2020). The Multimodal Aesthetics of Specialized Music Schools. Konferensbidrag vid NAfME National Conference, Orlando, Florida, USA, November 4-8, 2020(Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2020). The political legitimacy of alternative approaches and separate tracks within the comprehensive education system. Konferensbidrag vid European Comprehensive School Reform: Ideals, Actors and Educational Practices, an online international workshop, 20–21 October, 2020.
Lilliedahl, J. (2020). Using Social Network Analysis toVisualize Relationships Between Micropolitics and Government Education Policy: A Case Study from Sweden. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 42), Örebro University, Örebro, Sweden, August 19-22, 2020 (Conference cancelled).
Lilliedahl, J. (2019). Att analysera intranationella policyflöden: Modell för att begripa etableringen av musikklasser i Sverige. Konferensbidrag vid Åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, Åbo Akademi, Vasa, Finland, November 7-8, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). The selection device: Understanding the decline of music in secondary education. Konferensbidrag vid 11th International Conference for Research in Music Education (RIME 2019), Bath Spa University, Bath, UK, April 23-26, 2019.
Lilliedahl, J. (2019). Understanding specialization in specialized music programs through multimodal discourse analysis. Konferensbidrag vid The Third International Legitimation Code Theory Conference (LCT3), University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, July 1-5, 2019.
Lilliedahl, J. , Hansén, S. & Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. Konferensbidrag vid Teacher Education Policy in Europe (TEPE2018), University of Minho, Braga, Portugal, May 17-19, 2018.
Wikman, T. , Hansén, S. & Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). Semantiska koder som begrepp för integrering av konstnärliga praktiker. Konferensbidrag vid Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL 2018), Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 28-29, 2018.
Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. Konferensbidrag vid 23rd Conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15, 2018.
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik: Networking between practices. Konferensbidrag vid 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching, Dubrovnik, Croatia, October 23-25, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. Konferensbidrag vid 2nd International Legitimation Code Theory Conference, University of Sydney, Sydney, Australia, July 3-7, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?: Policyprocesser kring ett estetiskt ämne i den svenska gymnasieskolan. Konferensbidrag vid E17 - Tyst kunnande eller bara tystnad?, Umeå, Sweden, October 31 - November 2, 2017.
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. Konferensbidrag vid 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden, November 15-16, 2017.
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning: Professioner och spänningsfält. Konferensbidrag vid Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), Stockholms universitet och Konstfack, Stockholm, Sweden, November 16-17, 2016.
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser: En analys av svensk policy. Konferensbidrag vid Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden, April 22-23, 2015.
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility: music education & the new right. Konferensbidrag vid 7th International Basil Bernstein Symposium, 27-30 June 2012, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, University of Provence, France.
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques: the contribution of Ricoeur’s critical hermeneutics to critical realism and social realism. Konferensbidrag vid The International Conference on Ricoeur Studies "New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy", September 13-16, 2011, Centre for fundamental sociology National Research University ‘Higher School of Economics’, Moscow..
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education Conference : Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective, March 30 - April 1, 2011, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Köpenhamn.
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. Konferensbidrag vid The Seventh International Conference for Research in Music Education (RIME), April 12-16, 2011, School of Education & Lifelong Learning University of Exeter.
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. Konferensbidrag vid What counts as knowledge in teacher education & in school? The third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö universitet, 15-16 oktober 2009, Växjö.

Rapporter