This page in English

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jonathan Lilliedahl

Jonathan Lilliedahl är docent i musikpedagogik och viceprefekt vid Musikhögskolan.

Forskning

Lilliedahls forskningsintresse innefattar sociala, kulturella och historiska perspektiv på utbildningspolitiska frågor, lärarutbildning, didaktik och estetiska ämnen. Läroplansteoretiska studier såväl som utbildningshistoriska och utbildningssociologiska ansatser karaktäriserar forskningen.

Undervisning

Undervisningsuppdragen omfattar i huvudsak forskarutbildning och handledning av doktorander.

Samarbeten och uppdrag

Lilliedahl har ett uppdrag som viceprefekt för Musikhögskolan.

Ingår i redaktionskommittén för tidskrifterna Arts Education Policy Review (Routledge) och Nordic Research in Music Education (Cappelen Damm Akademisk).

Erfarenhet av samverkan med Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR), Skolinspektionen och Skolverket.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter