This page in Swedish

Lars Erikson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303013

Room: F3212

Lars Erikson
Research subject Research environments

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Chapters in books

Erikson, L. (2011). Vad betyder föräldrarätten i relation till olika principer för relationen mellan föräldrar och skola?. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 211-240). Göteborg: Daidalos.
Erikson, L. (2008). Föräldrar och skola: olika innebörder. In: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (pp. 30-39). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Erikson, L. (2008). Lärares förtroendeskapande föräldrakontakter: en kvalitativ studie i tre skolor. In: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (pp. 124-147). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Erikson, L. (2008). Lärares kontakter och samverkan med föräldrar: en kartläggning. In: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (pp. 102-115). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Conference papers

Doctoral theses, monographs

Erikson, L. (2004). Föräldrar och skola. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.