This page in English

Lars Erikson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303013

Rum: F3212

Lars Erikson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Erikson, L. (2004). Föräldrar och skola. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Erikson, L. (2011). Vad betyder föräldrarätten i relation till olika principer för relationen mellan föräldrar och skola?. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (ss. 211-240). Göteborg: Daidalos.
Erikson, L. (2008). Föräldrar och skola: olika innebörder. I: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (ss. 30-39). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Erikson, L. (2008). Lärares förtroendeskapande föräldrakontakter: en kvalitativ studie i tre skolor. I: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (ss. 124-147). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Erikson, L. (2008). Lärares kontakter och samverkan med föräldrar: en kartläggning. I: Agneta Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har...: om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar (ss. 102-115). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Konferensbidrag