This page in Swedish

Maria Bennich

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303418

Room: L2306

Maria Bennich

Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Reports | 

Articles in journals

Wamara, C. K. , Bennich, M. & Strandberg, T. (2021). Missing voices: older people's perspectives on being abused in Uganda. Journal of Elder Abuse & Neglect, 1-23.
Svensson, L. , Randle, H. & Bennich, M. (2009). Organising workplace learning: an inter-organisational perspective. Journal of European Industrial Training, 33 (8/9), 771-786.

Chapters in books

Bennich, M. (2019). Brukarinflytande - ett organisatoriskt perspektiv. In: Maria Wolmesjö, Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (pp. 59-72). Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. , Ernsth Bravell, M. & Walfridson, C. (2019). Äldre brukares uppfattning om äldreomsorg. In: Maria Wolmesjö, Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (pp. 73-84). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. In: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (pp. 262-278). Stockholm: Liber.
Bennich, M. (2017). Arbete med arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. In: Maria Bennich och Lars Zanderin, Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal (pp. 119-129). Stockholm: Liber.
Bennich, M. (2017). Personal inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning. In: Maria Bennich och Lars Zanderin, Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal (pp. 109-118). Stockholm: Liber.
Bennich, M. , Svensson, L. & Brulin, G. (2016). Interactive research: a joint learning process with the unions. In: Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia (pp. 27-38). New York: Routledge.
Bennich, M. (2016). Yrkeskrav inom funktionshinderområdet. In: Maria Bennich och Lars Zanderin, Omsorger om funktionshindrade (pp. 117-144). Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. (2015). Om kommunalförbund, intraprenad, entreprenadisering, kundval med mera i socialtjänsten: en översikt. In: Bennich, Maria och Zanderin, Lars, Upphandling, valfrihet, styrprinciper - i socialtjänsten (pp. 35-40). Lund: Gleerups Utbildning AB.
Bennich, M. (2013). Interactive research: a practical example and a critical assessment. In: Elinor Brunnberg, Elisabeth Cedersund, New tools in welfare research (pp. 171-192). Köpenhamn: NSU Press.

Collections (editor)

Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2017). Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal. Stockholm: Liber.
Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2016). Omsorger om funktionshindrade. Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2015). Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten. Lund: Gleerups Utbildning AB.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Reports

Karlsson, H. , Bennich, M. & Hellgren, M. (2019). Benchmarking – Rätt till tillfälligt boende i nordvästkommunerna i Stockholms län. Sollentuna: Forskning och utveckling Nordväst (Forskningsrapport / FoU nordväst i Stockholms län 2019:1).
Bennich, M. & Avby, G. (2018). Att leda en verksamhet under förändrade organisatoriska förutsättningar: Uppföljning av 6-timmars arbetsdag. Sollentuna: FoU Nordväst (Forskningsrapport / FoU nordväst i Stockholms län 2018:1).