This page in Swedish

Pär-Yngve Andersson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303812

Room: F2140

Pär-Yngve Andersson

Research Subject

Research environments

About Pär-Yngve Andersson

Pär-Yngve Andersson is a reader(associate professor) in general literary studies. He teaches courses in literature and in teacher education, and he is an assistant supervisor for a doctoral student.

In his former research he has analysed style and narrative techniques in different kinds of lyrical prose.

In his new investigation project he pays attention to different kinds of nature writing, and examines some important theoretical issues considering this kind of artful prose writing with factual claims.

His wide experiences from teaching and an interest in education issues, has led to publications of some articles concerning the teaching of literature.

Research Projects

Publications

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Andersson, P. (2019). Lyrikläsning som didaktisk praktik. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103 (1), 65-76.
Andersson, P. (2019). Modernist Technique and Provincial Life: Tage Aurell as Prose Artist. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies, 58 (1), 96-112.
Andersson, P. (2010). Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte?. Tidskrift för litteraturvetenskap, 40 (3-4), 91-106.
Andersson, P. (2008). Att bli Aurell. Nya Argus, 101 (9-10), 174-176.
Andersson, P. (2008). Öppna fönstren för lustläsning!. Svenskläraren (1), 30-33.

Articles, book reviews

Andersson, P. (2015). Alla förklädda till varandra: Lars Andersson: De våra. Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle (5), 56-59.

Books

Andersson, P. (2019). All dödlighets sång och skrian: Studier i Sven Rosendahls naturprosa (1ed.). Lund: Ellerströms förlag (Eureka, Ellerströms akademiska 71).
Andersson, P. (2017). Närvarande i sitt språk: Om Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige. Lund: Ellerströms förlag (Eureka/Ellerströms akademiska 61).
Andersson, P. (2012). Att röja plats för tystnaden: Tage Aurell som prosakonstnär. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Chapters in books

Andersson, P. (2020). Förklädda till varandra. In: Erik Bergqvist, Längs berättandets röst: Om Lars Anderssons romaner 1979-2019 (pp. 191-196). Uppsala: Edda.
Andersson, P. (2017). Tradera och kritisera: Barnlitteraturen som ideologisk arena i skola och samhälle. In: Åse Hedemark & Maria Karlsson, Unga läser: Läsning, normer och demokrati (pp. 155-167). Möklinta: Gidlunds förlag.
Andersson, P. (2016). Det djupast personliga och det gemensamma: Musikens funktioner i några nordiska poeters verk.. In: Unni Langås och Karin Sanders, Litteratur inter artes: Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter (pp. 206-223). Kristiansand: Portal forlag.
Andersson, P. (2015). Världen är alltid större än mina tankar: diktläsning, litterär förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv. In: Maria Jönsson, Anders Öhman, Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter (pp. 215-238). Lund: Studentlitteratur AB.
Andersson, P. (2014). Naturessäer, spännande faktaberättelser eller djurromaner?: tankar kring naturskildringar i gränslandet mellan fakta och fiktion. In: Greger Andersson, Christina Carlsson Wetterberg, Carina Lidström, Sten Wistrand, Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (pp. 179-187). Örebro: Örebro universitet.
Andersson, P. (2009). Paradoxernas konst: tankar om lyriska romaner. In: Per Krogh Hansen, Borderliners: searching the boundaries of narrativity and narratology (pp. 157-171). Copenhagen: Medusa.
Andersson, P. & Skalin, L. (2007). Dröm om förändring. In: Bob Engelbertsson, små bokstäver - Stora Ord: vittnesgill livsfrestare : minnesskrift om Harald Forss 1911-1996 (pp. 11-15). Örebro: Harald Forss gille.

Conference papers

Andersson, P. (2020). 'Den fulländade metaren slarvar inte med mystiken': Om Sven Barthels möten med skärgårdsnaturen. Paper presented at Den svenska naturessän, Örebro universitet, Örebro, Sweden, February 20-21, 2020.
Andersson, P. (2019). Att läsa för livet. Paper presented at LDN 2019: Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan Dalarna, Falun, Sweden, November 7-8, 2019.
Andersson, P. (2018). Plats, identitet, minne: Några nedslag i Selma Lagerlöfs verk i folkomflyttningarnas tid. Paper presented at Selma Lagerlöf 2018, internationell konferens, Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, June 18-20, 2018.
Andersson, P. (2013). Modernism on the Fringes: Tage Aurell as a Prose Artist. In: Alternative Modernisms. Paper presented at Alternative Modernisms: An International Interdisciplinary Conference, Cardiff University, 15-18 May, 2013.
Andersson, P. (2011). Från Hoppers Western Motel till irländskt julfirande i augusti: om ekfrasens töjbarhet och eventuella gränser. In: Claes-Göran Holmberg, Per Erik Ljung, Översättning - adaption, interpretation, transformation IASS 2010 proceedings. Paper presented at 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 augusti 2010 (pp. 1-10). Lund: Lund University Open Access.
Andersson, P. (2008). Att göra allt till konst: Tage Aurell och genrerna. In: Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson, Gränser i nordisk litteratur = Borders in Nordic literature IASS XXVI 2006. Vol. 1. Paper presented at IASS XXVI 2006, Åbo. Åbo: Åbo akademi.
Andersson, P. (2004). Narrativ rörelse och poetisk koncentration: om berättarteknik i Birgitta Lillpers romaner. In: Anker Gemzøe, Søren Gornitzka, Peter Kierkegaard, Louise Mønster, Fortaellingen i Norden efter 1960 den 24. IASS-studiekonference 2002. Paper presented at Den 24. IASS-studiekonference, 2002. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Andersson, P. (2003). Lyrisk roman: en omöjlig genre?. In: Beata Agrell, Ingela Nilsson, Genrer och genreproblem teoretiska och historiska perspektiv. Paper presented at Genrer och genreproblem: Teoretiska och historiska perspektiv = Genres and Their Problems: Theoretical and Historical Perspectives (pp. 315-328). Göteborg: Daidalos.

Doctoral theses, monographs

Andersson, P. (2004). Överskridandets strategier: lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.