This page in English

Pär-Yngve Andersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303812

Rum: F2140

Pär-Yngve Andersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Pär-Yngve Andersson

Pär-Yngve Andersson är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap. Han undervisar såväl inom rena ämneskurser som inom lärarutbildningen.

Anderssons tidigare forskning har främst rört stil och berättarteknik i olika former av lyriskt präglad prosa. I ett nyss avslutat projekt, som resulterat i två monografier, har olika typer av naturprosa beskrivits och analyserats.

Hans långa erfarenhet av undervisning i olika skolformer tillsammans med ett stort intresse för litteraturdidaktiska frågor, har lett till publicering av ett antal artiklar även inom det ämnesdidaktiska fältet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag