This page in Swedish

Patrik Lundell

Title: Professor School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 302410

Room: F3164

Patrik Lundell

Research Subject

About Patrik Lundell

Lundell has been at HumUS since July 2018. PhD 2002, associate professor/reader (docent) 2009 of history of science and ideas at Lund University. He has been postdoctoral fellow (culture studies) at Linköping University, senior lecturer (media history and journalism) at Lund University, researcher (history of science and ideas) at Uppsala University, and professor (history) at Mid Sweden University. Since 2014 he is the editor of the peer reviewed book series Mediehistoriskt arkiv (http:/mediehistorisktarkiv.se). He is deputy head of department.

Lundell's research mainly concerns the cultural history of the media, specifically the ideology, self-image, and strivings for legitimacy of the newspaper press, participatory media forms, actor networks within the media sector and far right-wing media strategies.

Intellectual collaboration with the Third Reich: Treason or reason?, an anthology he edited with colleagues at Uppsala University, came out in the summer of 2019. In December 2019, together with colleagues at Umeå University, he published a media history overview entitled (in translation) "Media History: From Big Bang to Big Data". From 2020, among other things, he is involved in the project "Information flows across the Baltic Sea: Swedish-language press as cultural communicator 1771–1918", funded by SLS (the Swedish Literature Society in Finland).

Publications

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Lundell, P. (2013). Mediehistoria i Lund. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (1), 12-14.
Lundell, P. (2013). Om biografiska samlingsverk 1700–1850. Personhistorisk Tidskrift (2), 207-219.
Lundell, P. (2010). Participation, representation and media system: Habermasian paths to the past. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2, 435-447.
Lundell, P. (2008). The medium is the message: The media history of the press. Media History, 14 (1), 1-16.
Lundell, P. (2005). Presspropaganda: Ett försummat forskningsfält. Presshistorisk årsbok, 22, 163-174.
Lundell, P. (2004). En grav missuppfattning?. Nordicom Information (4), 81-82.
Lundell, P. (1998). Om en lärobok i kristendomen. Biblis (3).
Lundell, P. (1997). Om boktrycket i provinsen: Linköpings stift 1740–1829 sett genom Luckan. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen, 84, 15-29.

Articles, book reviews

Books

Jarlbrink, J. , Lundell, P. & Snickars, P. (2019). Mediernas historia: Från big bang till big data. Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv (Mediehistoriskt arkiv 45).
Lundell, P. (2013). Attentatet mot Hiertas minne: Studier i den svenska pressens mediehistoria. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 24).
Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2012). Från pressarkivet 1800–1899: En källsamling. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 21).

Chapters in books

Björkman, M. , Lundell, P. & Widmalm, S. (2019). Collaboration and normalization. In: Maria Björkman, Patrik Lundell, Sven Widmalm, Intellectual Collaboration with the Third Reich: Treason or Reason? (pp. 1-20). . Routledge.
Lundell, P. & Edoff, E. (2017). Alla/inga medier är sociala. In: Tobias Olsson, Sociala medier: Vetenskapliga perspektiv (pp. 127-138). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Forslid, T. , Lundell, P. , Ohlsson, A. & Olsson, T. (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani: En inledning. In: Forslid, Torbjörn; Lundell, Patrik; Ohlsson, Anders; Olsson, Tobias, Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani (pp. 9-26). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Björkman, M. , Lundell, P. & Widmalm, S. (2016). De intellektuellas förräderi?. In: Björkman, M.; Lundell, P.; Widmalm, S., De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket (pp. 7-32). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Lundell, P. (2016). De välvilligas rationalitet: Objektivitetsideal och mediekritik inom Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938 till 1958. In: Björkman, M.; Lundell, P.; Widmalm, S., De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket (pp. 277-306). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Lundell, P. (2014). Historiska vägar i offentlighetsteorin. In: Cronqvist, M.; Jarlbrink, J.; Lundell, P., Mediehistoriska vändningar (pp. 175-190). Lund: Lunds universitet.
Cronqvist, M. , Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2014). Inledning. In: Cronqvist, M.; Jarlbrink, J.; Lundell, P., Mediehistoriska vändningar (pp. 5-18). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Lundell, P. , Cronqvist, M. & Snickars, P. (2014). Inledning. In: Cronqvist, M.; Lundell, P.; Snickars, P., Återkopplingar (pp. 9-28). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Lundell, P. (2012). Legitimacy through responsibility: Neutrality as a resource in the international press visit to Sweden in 1923. In: Lettevall, R.; Somsen, G.; Widmalm, S., Neutrality in twentieth-century Europe: Intersections of science, culture and politics after the First World War (pp. 226-242). New York: Routledge.
Lundell, P. (2011). From enlightened participation to liberal professionalism: On the historiography of the press as a resource for legitimacy. In: Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren och Per Wisselgren, History of participatory media: Politics and publics, 1750–2000 (pp. 10-19). New York: Routledge.
Lundell, P. (2011). Så förhandlades bilden av "tredje statsmakten" fram: Om "pressens" legitimitets- och mediehistoria. In: Torbjörn von Krogh, Sprickorna i muren: en annorlunda årsrapport 2011/2012 om journalistik, medier och medieforskning (pp. 15-47). Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier.
Harvard, J. & Lundell, P. (2010). 1800-talets medier: System, landskap, nätverk. In: Harvard, J. och Lundell, P., 1800-talets mediesystem (pp. 7-25). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2010). Nykterhetsfrågans mediala förutsättningar och karaktär. In: Harvard, J. och Lundell, P., 1800-talets mediesystem (pp. 85-100). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2010). Regional aesthetics in transition: Ideology, infrastructure, and history. In: Hedling, E.; Hedling, O.; Jönsson, M., Regional aesthetics: Locating Swedish media (pp. 229-241). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2009). Long live the king! Long live the press!: The monarchy and the legitimacy of the press. In: Jönsson, Mats och Lundell, Partrik, Media and monarchy in Sweden (pp. 59-68). Göteborg: Nordicom.
Lundell, P. & Mats, J. (2009). Media and monarchy: An introduction. In: Jönsson, Mats och Lundell, Partrik, Media and monarchy in Sweden (pp. 9-19). Göteborg: Nordicom.
Jülich, S. , Lundell, P. & Snickars, P. (2008). Mediernas kulturhistoria: En inledning. In: Jülich, S.; Lundell, P.; Snickars, P., Meidernas kulturhistoria (pp. 9-29). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.
Lundell, P. (2008). Pressen. In: Jakob Christensson, Signums svenska kulutrhistoria: Karl Johantiden (pp. 49-69). Stockholm: Bokförlaget Signum.
Lundell, P. (2007). Anteckningar kring en staty och en bredare presshistoria. In: Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg, Då och där, här och nu: Festskrift till Ingemar Oscarsson (pp. 137-143). Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Lundell, P. (2007). Monumentet av brons och papper. In: Kristina Lundblad, Eva Nylander, Thomas Rydén och Helena Strömquist, Bokhistorier: Studier tillägnade Per S. Ridderstad (pp. 64-71). Stockholm: Bokförlaget Signum.
Lundell, P. (2006). Ett vanställt och vanställande medium: Om makten över pressen – och över föreställningarna om den. In: Kylhammar, Martin; Battail, Jean-François, Det vanställda ordet: Om den svåra konsten att värna sin integritet (pp. 130-151). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Lundell, P. (2006). Pressen är budskapet: Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden. In: Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars, 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen (pp. 47-82). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.
Lundell, P. (2005). Det goda samhällets tjänare iscensatt: Kring en pressutställning 1945. In: Martin Kylhammar och Michael Godhe, Frigörare?: Moderna svenska samhällsdrömmar (pp. 170-200). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Collections (editor)

Maria, B. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Widmalm, S. (ed.) (2019). Intellectual Collaboration with the Third Reich: Treason or Reason?. Routledge (Routledge Studies in Second World War History ).
Forslid, T. (ed.) , Lundell, P. (ed.) , Ohlsson, A. (ed.) & Olsson, T. (ed.) (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 35).
Björkman, M. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Widmalm, S. (ed.) (2016). De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Cronqvist, M. (ed.) , Jarlbrink, J. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2014). Mediehistoriska vändningar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 25).
Cronqvist, M. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2014). Återkopplingar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 28).
Lundell, P. (ed.) (2013). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2013. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2013).
Lundell, P. (ed.) (2012). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2012. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2012).
Lundell, P. (ed.) (2011). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2011. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2011).
Harvard, J. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 16).
Jönsson, M. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2009). Media and monarchy in Sweden. Göteborg: Nordicom.
Jülich, S. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2008). Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv (Mediehistoriskt arkiv 8).

Doctoral theses, monographs

Lundell, P. (2002). Pressen i provinsen: Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.