This page in English

Patrik Lundell

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302410

Rum: F3164

Patrik Lundell

Forskningsämne

Om Patrik Lundell

Lundell är verksam vid HumUS sedan juli 2018. Han disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet 2002 och blev docent där i samma ämne 2009. Han har även varit verksam vid Linköpings universitet, Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Sedan 2014 är han redaktör för skriftserien Mediehistoriskt arkiv (http:/mediehistorisktarkiv.se). Lundell är för närvarande proprefekt vid HumUS.

Från och med 2020 är han bland annat engagerad i projektet "Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918", finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Senaste publikationer: Intellectual collaboration with the Third Reich: Treason or reason?, en antologi redigerad tillsammans med kolleger vid Uppsala universitet som kom ut sommaren 2019. Mediernas historia: Från big bang till big data, ett översiktsverk skrivet tillsammans med kolleger vid Umeå universitet som gavs ut i december 2019.

 

 

 

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Lundell, P. (2013). Mediehistoria i Lund. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (1), 12-14.
Lundell, P. (2013). Om biografiska samlingsverk 1700–1850. Personhistorisk Tidskrift (2), 207-219.
Lundell, P. (2010). Participation, representation and media system: Habermasian paths to the past. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2, 435-447.
Lundell, P. (2008). The medium is the message: The media history of the press. Media History, 14 (1), 1-16.
Lundell, P. (2005). Presspropaganda: Ett försummat forskningsfält. Presshistorisk årsbok, 22, 163-174.
Lundell, P. (2004). En grav missuppfattning?. Nordicom Information (4), 81-82.
Lundell, P. (1998). Om en lärobok i kristendomen. Biblis (3).
Lundell, P. (1997). Om boktrycket i provinsen: Linköpings stift 1740–1829 sett genom Luckan. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen, 84, 15-29.

Artiklar, recensioner

Böcker

Jarlbrink, J. , Lundell, P. & Snickars, P. (2019). Mediernas historia: Från big bang till big data. Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv (Mediehistoriskt arkiv 45).
Lundell, P. (2013). Attentatet mot Hiertas minne: Studier i den svenska pressens mediehistoria. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 24).
Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2012). Från pressarkivet 1800–1899: En källsamling. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 21).

Doktorsavhandlingar

Lundell, P. (2002). Pressen i provinsen: Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850. (Doctoral dissertation). Lund: Nordic Academic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björkman, M. , Lundell, P. & Widmalm, S. (2019). Collaboration and normalization. I: Maria Björkman, Patrik Lundell, Sven Widmalm, Intellectual Collaboration with the Third Reich: Treason or Reason? (ss. 1-20). . Routledge.
Lundell, P. & Edoff, E. (2017). Alla/inga medier är sociala. I: Tobias Olsson, Sociala medier: Vetenskapliga perspektiv (ss. 127-138). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Forslid, T. , Lundell, P. , Ohlsson, A. & Olsson, T. (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani: En inledning. I: Forslid, Torbjörn; Lundell, Patrik; Ohlsson, Anders; Olsson, Tobias, Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani (ss. 9-26). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Björkman, M. , Lundell, P. & Widmalm, S. (2016). De intellektuellas förräderi?. I: Björkman, M.; Lundell, P.; Widmalm, S., De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket (ss. 7-32). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Lundell, P. (2016). De välvilligas rationalitet: Objektivitetsideal och mediekritik inom Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938 till 1958. I: Björkman, M.; Lundell, P.; Widmalm, S., De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket (ss. 277-306). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Lundell, P. (2014). Historiska vägar i offentlighetsteorin. I: Cronqvist, M.; Jarlbrink, J.; Lundell, P., Mediehistoriska vändningar (ss. 175-190). Lund: Lunds universitet.
Cronqvist, M. , Jarlbrink, J. & Lundell, P. (2014). Inledning. I: Cronqvist, M.; Jarlbrink, J.; Lundell, P., Mediehistoriska vändningar (ss. 5-18). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Lundell, P. , Cronqvist, M. & Snickars, P. (2014). Inledning. I: Cronqvist, M.; Lundell, P.; Snickars, P., Återkopplingar (ss. 9-28). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Lundell, P. (2012). Legitimacy through responsibility: Neutrality as a resource in the international press visit to Sweden in 1923. I: Lettevall, R.; Somsen, G.; Widmalm, S., Neutrality in twentieth-century Europe: Intersections of science, culture and politics after the First World War (ss. 226-242). New York: Routledge.
Lundell, P. (2011). From enlightened participation to liberal professionalism: On the historiography of the press as a resource for legitimacy. I: Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren och Per Wisselgren, History of participatory media: Politics and publics, 1750–2000 (ss. 10-19). New York: Routledge.
Lundell, P. (2011). Så förhandlades bilden av "tredje statsmakten" fram: Om "pressens" legitimitets- och mediehistoria. I: Torbjörn von Krogh, Sprickorna i muren: en annorlunda årsrapport 2011/2012 om journalistik, medier och medieforskning (ss. 15-47). Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier.
Harvard, J. & Lundell, P. (2010). 1800-talets medier: System, landskap, nätverk. I: Harvard, J. och Lundell, P., 1800-talets mediesystem (ss. 7-25). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2010). Nykterhetsfrågans mediala förutsättningar och karaktär. I: Harvard, J. och Lundell, P., 1800-talets mediesystem (ss. 85-100). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2010). Regional aesthetics in transition: Ideology, infrastructure, and history. I: Hedling, E.; Hedling, O.; Jönsson, M., Regional aesthetics: Locating Swedish media (ss. 229-241). Stockholm: Kungliga biblioteket.
Lundell, P. (2009). Long live the king! Long live the press!: The monarchy and the legitimacy of the press. I: Jönsson, Mats och Lundell, Partrik, Media and monarchy in Sweden (ss. 59-68). Göteborg: Nordicom.
Lundell, P. & Mats, J. (2009). Media and monarchy: An introduction. I: Jönsson, Mats och Lundell, Partrik, Media and monarchy in Sweden (ss. 9-19). Göteborg: Nordicom.
Jülich, S. , Lundell, P. & Snickars, P. (2008). Mediernas kulturhistoria: En inledning. I: Jülich, S.; Lundell, P.; Snickars, P., Meidernas kulturhistoria (ss. 9-29). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.
Lundell, P. (2008). Pressen. I: Jakob Christensson, Signums svenska kulutrhistoria: Karl Johantiden (ss. 49-69). Stockholm: Bokförlaget Signum.
Lundell, P. (2007). Anteckningar kring en staty och en bredare presshistoria. I: Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg, Då och där, här och nu: Festskrift till Ingemar Oscarsson (ss. 137-143). Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Lundell, P. (2007). Monumentet av brons och papper. I: Kristina Lundblad, Eva Nylander, Thomas Rydén och Helena Strömquist, Bokhistorier: Studier tillägnade Per S. Ridderstad (ss. 64-71). Stockholm: Bokförlaget Signum.
Lundell, P. (2006). Ett vanställt och vanställande medium: Om makten över pressen – och över föreställningarna om den. I: Kylhammar, Martin; Battail, Jean-François, Det vanställda ordet: Om den svåra konsten att värna sin integritet (ss. 130-151). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Lundell, P. (2006). Pressen är budskapet: Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden. I: Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars, 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen (ss. 47-82). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.
Lundell, P. (2005). Det goda samhällets tjänare iscensatt: Kring en pressutställning 1945. I: Martin Kylhammar och Michael Godhe, Frigörare?: Moderna svenska samhällsdrömmar (ss. 170-200). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Samlingsverk (redaktör)

Maria, B. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Widmalm, S. (ed.) (2019). Intellectual Collaboration with the Third Reich: Treason or Reason?. Routledge (Routledge Studies in Second World War History ).
Forslid, T. (ed.) , Lundell, P. (ed.) , Ohlsson, A. (ed.) & Olsson, T. (ed.) (2017). Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 35).
Björkman, M. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Widmalm, S. (ed.) (2016). De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Lund: Arkiv förlag & tidskrift.
Cronqvist, M. (ed.) , Jarlbrink, J. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2014). Mediehistoriska vändningar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 25).
Cronqvist, M. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2014). Återkopplingar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet (Mediehistoriskt arkiv 28).
Lundell, P. (ed.) (2013). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2013. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2013).
Lundell, P. (ed.) (2012). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2012. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2012).
Lundell, P. (ed.) (2011). Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2011. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund (Årsbok Vetenskapssocieteten i Lund 2011).
Harvard, J. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2010). 1800-talets mediesystem. Stockholm: Kungliga biblioteket (Mediehistoriskt arkiv 16).
Jönsson, M. (ed.) & Lundell, P. (ed.) (2009). Media and monarchy in Sweden. Göteborg: Nordicom.
Jülich, S. (ed.) , Lundell, P. (ed.) & Snickars, P. (ed.) (2008). Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv (Mediehistoriskt arkiv 8).