This page in English

Patrik Lundell

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cGF0cmlrLmx1bmRlbGw7b3J1LnNl

Telefon: 019 302410

Rum: F3164

Patrik Lundell
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Patrik Lundell

Lundell är verksam vid HumUS sedan 2018. Han disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet 2002, blev docent där i samma ämne 2009 och verkade som universitetslektor i mediehistoria. Han har även varit verksam vid Linköpings universitet (forskarassistent vid Tema K och Tema Q), Uppsala universitet (forskare i idé- och lärdomshistoria)  och Mittuniversitetet (professor i historia).

 

Forskning

Lundells forskning rör sig huvudsakligen inom mediehistoria och har bland annat handlat om medieideologi och -kritik, självbilder och legitimitetssträvanden, publikt deltagande och högerextrema mediestrategier. Från 2014 till och med 2020 var han redaktör för skriftserien Mediehistoriskt arkiv. Från och med 2020 är han bland annat engagerad i  ett projekt som arbetar med digitala metoder: "Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918", finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland. Projektet har skapat och tillgängliggjort denna databas. Och från 2022 leder han VR-projektet "1800-talets Infobahn: Offentligheten som tidningsinfrastruktur och delat innehåll", som också det arbetar med datorstödda metoder.

Senaste böckerna: Information flows across the Baltic Sea: Towards a computational approach to media history, utgiven 2023, är en antologi sammanställd tillsammans med kolleger vid Åbo, Helsingfors respektive Umeå universitet. From Big Bang to big data: A history of the media från 2023 är ett översiktsverk skrivet med kolleger vid Umeå respektive Lunds universitet. Intellectual collaboration with the Third Reich: Treason or reason? är en antologi redigerad tillsammans med kolleger vid Uppsala universitet som kom ut 2019.

 

Uppdrag

Lundell är en av statens representanter i styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ledamot i styrelsen för Föreningen Mediehistoriskt arkiv samt Örebro universitets representant i Kriteriums styrgrupp.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dataset |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dataset

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)