This page in Swedish

Per Klingberg

Title: Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301350

Room: F2139

Per Klingberg

Research Subject

Publications

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Other | 

Articles in journals

Andersson, G. , Klingberg, P. & Sandberg, T. (2019). Introduction: Sameness and Difference in Narratology. Frontiers of Narrative Studies, 5 (1), 11-16.
Klingberg, P. (2017). En författare träder fram. Historiskan (2).
Klingberg, P. (2017). Svenska skräcken har rötter i 1600-talet. Svenska Dagbladet.
Klingberg, P. (2017). Så blev en kuriös parentes fantasygenrens stora pionjär. Svenska Dagbladet.
Klingberg, P. (2016). Bäst var sagorna innan de skrubbades rena. Svenska Dagbladet (26 augusti).
Klingberg, P. (2016). Den produktive viktorianen. Axess (5).
Klingberg, P. (2016). På tvärs mot historien. Lyrikvännen (2).
Klingberg, P. (2015). Förbisedde Lindsay fantastisk föregångare. Svenska Dagbladet (17 juli).
Klingberg, P. (2014). Att få syn på språket. Axess (8).
Klingberg, P. (2014). Den fascinerande och förvirrande Meyrink. Axess (2).
Klingberg, P. (2014). Den monstruösa modern. Tydningen (12-13), 26-33.
Klingberg, P. (2014). Den vilsne visionären – om överflödet av mening i Gèrard Nervals Aurèlia. Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik (5).
Klingberg, P. (2014). George MacDonalds drömvärldar. Nya Argus (11).
Klingberg, P. (2014). I sinnenas rike – om Jan Švankmajers filmer. Nya Argus (6).
Klingberg, P. (2014). Marie Corelli - en bespottad bästsäljare. Svenska Dagbladet (25 juli).
Klingberg, P. (2014). Mellan total meningslöshet och utpräglad illvilja. Ny Tid (1).
Klingberg, P. (2014). Ständigt nya fall för Hercule Poirot. Svenska Dagbladet (4 september).
Klingberg, P. (2013). Asarnas krigiska värld. Axess (9).
Klingberg, P. (2013). Provokatören och kosmopoliten Kracht. Axess (3).
Klingberg, P. (2012). En subtilt gåtfull poet. Axess (8).
Klingberg, P. (2010). René Lalouxs vilda planet. Hjärnstorm (105).
Klingberg, P. (2009). Zagajewskis kluvna värld. Axess (9).

Chapters in books

Klingberg, P. (2018). På imperiets skuggsida. In: Mattias Hessérus, Peter Luthersson, Nation, stat, imperium: 17 försök (pp. 43-49). . Axess Publishing AB.

Collections (editor)

Andersson, G. (ed.) , Klingberg, P. (ed.) & Sandberg, T. (ed.) (2019). Sameness and Difference in Narratology. Berlin: Walter de Gruyter (Frontier of Narrative Studies 5:1).

Conference papers

Klingberg, P. (2018). Disenchantment in Fairy Land?: A discussion of George MacDonald's Phantastes (1858). Paper presented at "Det moderna som parentes: Litteraturvetenskapens nya utmaningar", Linköpings universitet, Linköping, Sweden, April 11-13, 2018.
Klingberg, P. (2018). Uncanny universalism: Gothic imagery in George MacDonald’s Lilith (1895). Paper presented at Gothich Hybridities: 14th conference of the International Gothic Association (IGA 2018), Manchester, UK, July 31 - August 3, 2018.
Klingberg, P. (2017). Att bekämpa det inre Ryssland – om liberalism, nationalism och föreställda gemenskaper i G.H. Mellins Sweriges sista strid (1840). Paper presented at Nationell doktorandkurs "Mellan romantik och modernt genombrott: Romanens tid", Umeå universitet, Umeå, Sweden, January 12-13, 2017.
Klingberg, P. (2017). Fairy Land as a (Not So) Safe Space: Piety and Despair in George MacDonald's Phantastes. Paper presented at 38th International Conference on the Fantastic in the Arts (ICFA), Orlando, Florida, USA, March 22-26, 2017.
Klingberg, P. (2017). Trickster Turned Sadist: The Role of Scottish Folklore in George MacDonald's 'The Carasoyne'. Paper presented at George MacDonald's Scotland, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, July 19-21, 2017.
Klingberg, P. (2016). On Monstrous Mothers And Unsettling Nursery Tales: A Discussion of Lucy Clifford’s ‘The New Mother’. Paper presented at The Far Side of English, University of Tampere, Tampere, Finland, May 3-4, 2016.
Klingberg, P. (2016). Romansens svanesång – om sjuttonhundratalets romanestetik och Charlotte Lennox’ The Female Quixote (1762). Paper presented at Nationella doktorandkursen ”Europeisk 1700-talslitteratur”, Lunds universitet, Lund, Sweden, January 21-22, 2016.
Klingberg, P. (2016). Självgestaltning och självmytologisering i Marie Corellis författarskap. Paper presented at Litteraturvetenskapens gränsöverskridanden, Ämneskonferens i litteraturvetenskap, Karlstad, Sweden, May 12-13, 2016.
Klingberg, P. (2016). When Cautionary Tales Goes Unheimlich: A Discussion of Lucy Clifford's 'The New Mother' (1882). Paper presented at The Uncanny in Language, Literature and Culture, Warsaw, Poland, September 30, 2016.

Other

Klingberg, P. (2015). Efterord. Ljungby: Hastur.