This page in English

Per Klingberg

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cGVyLmtsaW5nYmVyZztvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Per Klingberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Per Klingberg

Jag är doktorand i litteraturvetenskap vid Örebro universitet sedan 2015.
Min avhandling, med den preliminära titeln The Poetics of Faërie, kretsar kring den viktorianske författaren George MacDonald (1824-1905). Idag är MacDonald kanske i första hand känd för de egensinniga vuxensagorna Phantastes (1858) och Lilith (1895) som inledde och avslutade hans författarkarriär. För hans samtida läsare var det knappast några betydelsefulla verk, men idag betraktas de två böckerna som en slags föregångare till den moderna fantasylitteraturen, inte minst genom det stora inflytande de utövade på C.S. Lewis och J.R.R. Tolkien. "Jag har aldrig dolt det faktum att jag alltid betraktat honom som min läromästare", skrev Lewis och återgäldade detta genom att vid mitten av nittonhundratalet se till att MacDonalds böcker åter kom i tryck. Samtidigt har Lewis egna föreställningar om MacDonald ibland kommit att färga av sig på dennes texter, som har kommit att läsas som frommare och kanske också entydigare än vad de faktiskt är. I min avhandling kombinerar jag strukturinriktade närläsningar av MacDonalds sagor med diskussioner av kontext och tradition för att visa hur dessa texter är konsekvent dubbeltydiga och på en och samma gång ger uttryck för stark förtröstan och en lika stark förtvivlan.
Jag har också ett starkt intresse för den tredje uppgiften, d.v.s. universitets uppdrag att föra ut kunskapen till en bred allmänhet. Detta har framförallt kommit till uttryck i kulturjournalistik och essäistik där jag förmedlat litteratur- och kulturhistoria på ett lättillgängligare sätt. Bland annat har jag medverkat med flera understreckare på Svenska Dagbladet och skrivit essäer och artiklar i tidskrifter som  Axess, Lyrikvännen, Nya Argus, Finsk Tidskrift och Hjärnstorm.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Dagstidningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Dagstidningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt