Rättsstaten Sverige

Örebro University, Novahuset

Örebro University, Novahuset

November 17, 2021, at 3.15-5.00 pm
Online via Zoom, L2449

Föreläsare:

Lektor Richard Sannerholm, Södertörn högskola

Abstrakt:

Kriser och skandaler avlöser varandra i Myndighetssverige: Riksrevisionen, Transportstyrelsen och Statens Fastighetsverk är några välkända och ökända exempel.

På senare tid har hanteringen av PISA-mätningen och dess efterspel hamnat i blickfånget, liksom turerna kring Cementa. Hur mår egentligen den svenska rättsstaten? Vilken kultur präglar den politiska styrningen? Hur står sig rättsstaten i förhållande till politiska mål, tillitsbaserad styrning och värdegrunder? Vilken slags förvaltningskultur utmärker den stora gruppen offentliganställda? 

I boken, Rättsstaten Sverige, beskrivs det ohållbara i en myndighetsstyrning som vanligtvis fungerar, men som politiken alltid kan sätta på undantag när det behövs. Boken är samtidigt en kärleksförklaring till de rättsstatliga principer på vilka vår demokrati vilar men också en varningssignal om att allt inte står rätt till när det gäller myndighetskultur och tjänstemannarollen.

Richard Sannerholm är verksam vid Södertörns högskola som lektor i juridik och har lång erfarenhet inom ramen för sitt arbete med utvecklingsbistånd och fredsbyggande av dysfunktionella myndigheter och ett korrupt rättsväsende i länder som Filippinerna, Liberia och Ukraina. Han disputerade år 2009 (Örebro universitet) med avhandlingen Rule of law after war.