This page in Swedish

Ongoing projects

The main goal of the IDA program is to understand people's adaptation processes in a lifelong perspective and the program would like to to contribute to the knowledge about the mechanism that directs individual's development to, for example, various career paths and the patterns of adaptation in adult age.

Every single one of the subject fields has resulted in a number of publications. Here are some examples:

  •     Risk-/skyddsfaktorer under barndomen för/mot senare anpassningsproblem (som t ex kriminalitet).
  •     Betydelsen av sociala relationer under barndomen för social anpassning i vuxen ålder.
  •     Den långsiktiga betydelsen av olika problemmönster under barndomen.
  •     Mekanismer som styr studie- och yrkesvalsprocessen.
  •     Faktorer som påverkar livstillfredsställelsen i medelåldern.
  •     Psykologisk stress, fysiologisk stress och hälsoutfall.
  •     Basfärdigheternas och begåvningens betydelse för senare studie- och yrkesframgång.
  •     Kopplingen mellan sen/tidig biologisk mognad hos flickor och senare karriär och anpassning.
  •     Kvinnors mönster av karriärutveckling avseende arbete, familj och studier.