This page in Swedish

Publications IDA program

About 500 publications have in total been published under the frame of IDA program, including 139 peer-reviewed journal articles in international journals, 12 international books, 54 book chapters in such books and hundreds of other publications, including nearly 100 technical reports that describe the data. Furthermore, 18 doctoral dissertations are written within the program. This makes the IDA program a highly productive and well-documented scientific program.

Sammanlagt har inom ramen för IDA-programmet publicerats ca 500 skrifter varav 139 tidskriftsartiklar i internationella tidskrifter med peer review förfarande, 12 internationella böcker och 54 bokkapitel i sådana böcker samt flera hundra övriga publikationer, inklusive nästan 100 tekniska rapporter som beskriver data. Vidare har 18 doktorsavhandlingar tillkommit inom programmet. Detta gör IDA-programmet till ett synnerligen produktivt och väldokumenterat vetenskapligt program.