This page in English

Pågående projekt IDA-programmet

IDA:programmet har som övergripande syfte att förstå människors adaptationsprocesser i ett livsloppsperspektiv och programmet vill bidra till kunskap om de mekanismer som styr individers utveckling till bl.a. olika karriärvägar och anpassningsmönster i vuxen ålder. Exempel på ämnesområden som vart och ett lett till ett flertal publicerade studier är:

  • Risk-/skyddsfaktorer under barndomen för/mot senare anpassningsproblem (som t ex kriminalitet).
  • Betydelsen av sociala relationer under barndomen för social anpassning i vuxen ålder.
  • Den långsiktiga betydelsen av olika problemmönster under barndomen.
  • Mekanismer som styr studie- och yrkesvalsprocessen.
  • Faktorer som påverkar livstillfredsställelsen i medelåldern.
  • Psykologisk stress, fysiologisk stress och hälsoutfall.
  • Basfärdigheternas och begåvningens betydelse för senare studie- och yrkesframgång.
  • Kopplingen mellan sen/tidig biologisk mognad hos flickor och senare karriär och anpassning.
  • Kvinnors mönster av karriärutveckling avseende arbete, familj och studier.