This page in English

Publikationer IDA-programmet

Sammanlagt har inom ramen för IDA-programmet publicerats ca 500 skrifter varav 139 tidskriftsartiklar i internationella tidskrifter med peer review förfarande, 12 internationella böcker och 54 bokkapitel i sådana böcker samt flera hundra övriga publikationer, inklusive nästan 100 tekniska rapporter som beskriver data. Vidare har 18 doktorsavhandlingar tillkommit inom programmet. Detta gör IDA-programmet till ett synnerligen produktivt och väldokumenterat vetenskapligt program.