This page in Swedish

Research Enabling an Active Life (REAL)

Research financing


Region Örebro län 


Vetenskapsrådet
 

Örebro universitet

 


Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond

 

 

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

 

 

Stiftelsen Promobilia

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Norrbacka Eugeniastiftelsen

Sunnerdahls Handikappfond

Stockholms Läns Landsting

Strokeförbundet