Research Environments: Teacher Education

A person writes with a pencil on a paper.

Det finns flera forskningsmiljöer kopplade till lärarutbildningen. Den utbildningsvetenskapliga forskningen omfattar både didaktisk forskning och kritisk utbildningsforskning.