Örebro University School of Business

Seminars Health Economics Network at Örebro University and Region Örebro (HEN-ORURO)

2023

Hälsoekonomiska seminariet om ekonomiska utvärderingar av suicidprevention

Temat för detta seminarium var ekonomiska utvärderingar av suicidprevention och två olika studier kommer att presenteras. Den första studien är gjord av Elin Vimefall, Daniela Andrén och Thomas Laitila vid Örebro universitet samt Linda Ryen från Universitetssjukvårdens forskningscentrum och handlar om befolkningens preferenser för suicidprevention jämfört med andra insatser som räddar liv inom hälso- och sjukvården. Den andra studien är en litteraturöversikt gjord av Elin Vimefall och Linda Ryen med fokus på vilka metoder som används för att värdera hälsovinsten vid ekonomiska utvärderingar av suicidprevention.

Tid: Tisdag 29 augusti kl. 13.30-15.00

Seminariet anordnades av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet (HEN-ORURO).

Estimating a social value set for EQ-5D-5L in Sweden

Datum och tid: Måndag 13 mars, kl 13.00-14.30

Plats: Digitalt

2022

En pandemi i det tysta – hälsoekonomisk analys av antibiotikaresistens

Sofie Larsson, med.dr. med lång erfarenhet som analytiker vid Folkhälsomyndigheten, presenterar sin avhandling, där hon har studerat de hälsoekonomiska konsekvenserna av antibiotikaresistens i Sverige. Länk till avhandlingen The economics of a silent pandemic (gu.se)

Datum och tid: Onsdag 16 november kl 13.00-14.30

Plats: USÖ S-huset, Professorn konferensrum och digitalt

Seminariet anordnas av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet (HEN-ORURO).

Externa effekter hos närstående vid beslut om subvention av läkemedel. En översikt av hälsoekonomisk litteratur samt diskussion av konsekvenser vid tillämpning i en svensk kontext.

Emelie Heintz och Kinza Degerlund Maldi, Karolinska Institutet

Datum och tid: Tisdag 6 september kl. 13.00-14.30

Plats: Digitalt

Vaccination nudges- Kan kallelser öka COVID-vaccination?

Professor Niklas Jakobsson,Karlstad Business School, Karlstad University will present.

Tid: 3 mars 2022, 13:30-14:30

Place: Zoom

Abstract
A nudge changes people's actions without removing options or altering their incentives. During the COVID-19 vaccine roll-out, in lieu of opening up for bookings of appointments, the Swedish Region of Uppsala sent letters with pre-booked appointments to inhabitants aged 16-17. Using regional and municipal vaccination data, we document a large increase in vaccine uptake amongst this group, as compared to the untreated control. The results highlight the potential pre-booked vaccination times can have to raise vaccination rates.

Disputation i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap - Anna Philipson

"Health economic aspects of emotional problems and pain symptoms in childhood and adolescence, Long-term outcomes, efficacy and cost-effectiveness of interventions"

Datum och tid: 18 februari 2022, 09:00-12:00

Opponent: Professor Lars-Åke Levin Linköpings universitet.

Tema - Precisionsmedicin

Datum och tid: den 26 januari 2022, kl 13:00-15:00

Douglas Lundin från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) de rapporter* som de skrivit inom ämnet
Maria Ekbäck Palmetun från Läkemedelscentrum presenterar Region Örebro läns arbete inom området.
Jasmine Fridljung, doktorand i hälsoekonomi vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) presenterar vad hennes forskning inom Precisionshälsa kommer att handlar om.
Plats: Seminariet var helt digitalt

*Rapporterna från TLV finns här: Osäker effekt och höga priser på precisionsmedicin utmanar - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

2021

The Economic Cost of Covid-19 Illness: The case of Iceland, Norway and Sweden

Tid: den 23 november 2021, kl 15:15-16:30
Gäst: Lars Hultkrantz, seniorprofessor, Örebro universitet
Plats: N2045, Novahuset, Örebro universitet och Zoom

Värdet av sociala investeringar: psykisk hälsa bland barn och unga
Camilla Nystrand hälsoekonom och forskare i forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) på Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Camillas forskningsfokus är ekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och unga, med fokus på psykisk ohälsa, men också insatser utifrån ett bredare folkhälsoperspektiv. Hon arbetar just nu med ett pilotprojekt för en spelapplikation för barn, med syfte att främja psykiskt välmående och livskvalitet. 

Tid: den 27 april 2021 kl.12:15-13:30.

Effekter av patientavgifter i primärvård

Naimi Johansson, hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län och doktorand vid Göteborgs universitet presenterar Effekter av patientavgifter i primärvård.

Naimi har i sin kommande avhandling studerat hur antal besök i primärvård påverkas av en förändring i patientavgifter, dels bland unga och dels bland äldre i två svenska regioner. För att dra kausala slutsatser används kvasi-experimentell (ekonometrisk) metod och registerdata över vårdbesök. Resultaten visar att även låga patientavgifter har en effekt på sjukvårdsanvändning, men att effekterna skiljer sig i olika grupper bl.a. beroende på ålder och inkomstgrupp.

Tid: Torsdag den 21/1 2021

Seminariet anordnas av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet.

2020

Tröskelvärden och kostnadseffektivitet – innebörd och implikationer för ekonomiska utvärderingar och beslutsfattande

Jonatan Siverskog, Linköpings universitet

Tid: 16 september 2020 

Livskvalitetsmätning i hälsoekonomiska analyser. Om hur hälsovinster kan värderas

Tid: Onsdag den 3:e juni 2020