This page in English

Inloggning till e-resurser utanför campus

Studenter och anställda har tillgång till bibliotekets licensierade e-resurser hemifrån.

Logga in med ditt studentkonto (samma som till Blackboard) om du är student, eller med ditt ORU-konto om du är anställd vid universitetet.

Är du inte student eller anställd vid Örebro universitet kan du tyvärr inte nyttja denna tjänst. För att få åtkomst till bibliotekets e-resurser måste du istället besöka något av våra bibliotek och använda bibliotekets datorer. 

Databaser

Sök fram databasen via bibliotekets databaslista. När du klickar på en länk till en licensierad databas får du upp en inloggningsruta (undantaget öppna databaser, till exempel DOAJ). Logga in med ditt ORU-konto/studentkonto.

E-böcker och tidskrifter

E-böcker och tidskrifter når du enklast via bibliotekets söktjänst Primo. När du klickat på länken loggar du in med ORU-konto/studentkonto.

Alternativa sätt att logga in

Webbläsartillägg LibKey Nomad

Libkey Nomad är ett tillägg för webbläsare som säger till när det finns fulltext tillgänglig för artiklar som biblioteket har tillgång till, eller som finns tillgänglig med öppen tillgång (open access). 

Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Använda VPN (för anställda)

Om du är ansluten via VPN känns universitetets IP-nummer igen. Inget ORU-konto behöver då anges för åtkomst till licensierade resurser.

Du behöver ha installerat VPN på campus innan du kan använda det hemifrån. Läs hur du gör det på Inforum.

Logga in direkt på förlagets plattform

På ett par plattformar finns också möjlighet att logga in direkt på sidan. Det kan se lite olika ut, men heter vanligen något i stil med ”Log in via your institution”. Logga in med ditt ORU-konto via Shibboleth, och identitetsfederationen SWAMID. Denna möjlighet finns på:

  • Elsevier ScienceDirect
  • Nature
  • SAGE (tidskriftsplattformen)
  • Scopus
  • SpringerLink
  • Taylor & Francis Online (tidskriftsplattformen)
  • Wiley Online Library

Det kan vara bra att känna till att det på förlagens plattformar finns innehåll som inte ingår i bibliotekets avtal.

Google Scholar

Använder du Google Scholar vid sökning av artiklar kan du fortsätta göra det utanför campus. Om du har gjort en sökning på campus sparas identifikationen i din webbläsare i 30 dagar. Du kan nu komma åt bibliotekets licensierade resurser via Google Scholar utanför campus utan att logga in.

Observera att vissa leverantörer inte gjort nödvändig koppling mot Google, i så fall fungerar inte den automatiska tillgången.

Kontakt och felanmälan

Om du har frågor kring e-resurser, eller om du inte kommer åt innehåll som förväntat, kontakta This is an email address eller använd vårt formulär för felanmälan

Om ditt ärende gäller en resurs som du vill att biblioteket köper in tar vi gärna emot inköpsförslag.