This page in English

Boka handledning

Foto på två personer som sitter vid ett bor med en uppslagen bok.

Behöver du hjälp med din informationssökning eller akademiskt skrivande kan du boka en handledningstid. Du kan bland annat få hjälp med att formulera dina texter, hitta relevanta sökstrategier och bedöma vetenskapligheten hos olika källor.


Skrivhandledning under sommarmånaderna

Du som läser en av universitetets sommarkurser, har fått komplettering på en skrivuppgift eller får din uppsats behandlad i augusti har även i år möjlighet att boka skrivhandledning på sommaren under följande veckor:

  • fram till och med vecka 26
  • under vecka 31–35 (tiderna kommer ut i slutet av juli och kan alltså inte bokas tidigare)

Mer information om hur du bokar tid och förbereder dig inför handledningen finns nedan.


När ska jag boka handledning?

Att boka handledning är ett bra sätt att få hjälp med att komma vidare med din sökning eller din akademiska text. Har du inte kunnat få hjälp av läs- och skrivguiden eller sökguiden, och heller inte haft möjlighet eller kunnat få hjälp under drop-in är det hit du ska vända dig.

När du bokar skrivhandledning av texter på svenska eller engelska, inriktar vi oss på struktur, stilnivå och språkriktighet i din text, men du får även råd om referathantering och formalia. Vår handledning fungerar som ett komplement till stödet du får av dina lärare på kursen. Vi handleder därför varken ämnesinnehåll eller teori- och metodval. Nedan kan du läsa mer om hur du bokar tid och förbereder dig, hur ett handledningstillfälle går till och vad du behöver göra efteråt.

För att boka en handledningstid följer du länken som finns längre ner på den här sidan. Du kommer då till bokningssidan där du väljer en ledig tid. Där kan du också välja mellan handledning på plats i huvudbiblioteket och i Zoom. Handledningstider läggs ut successivt. Skulle du få förhinder är det viktigt att du avbokar tiden.

Du får boka skrivhandledning vid två tillfällen under en termin, men får bara boka en handledning i taget. Det innebär att du deltar i ett handledningstillfälle, och först därefter bokar nästa. Du som skriver en text tillsammans med en annan student, bokar en gemensam tid.

Om du har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan du få anpassad handledning. Du får gärna berätta om din funktionsnedsättning för den handledare du bokar tid med, så att handledningen anpassas till dina behov.

Har du inte en kontakt med Funka, som ger särskilt pedagogiskt stöd till studenter, kan vi rekommendera att du tar kontakt med dem. Då kan du genom dem boka skrivhandledning med oss, i stället för att använda vårt bokningssystem. Du har då möjlighet att boka fler än två tillfällen per termin och få förlängd skrivhandledningstid.

När du har bokat skrivhandledning blir du kontaktad av handledaren och får en länk till Zoom eller information om bokad lokal.

Handledning i informationssökning

Om du har använt dig av en sökmatris, ta med den till handledningen så att du och kontaktbibliotekarien gemensamt kan gå igenom den.

Skrivhandledning

Du blir ombedd att skicka in din text i god tid före handledningstillfället, tillsammans med uppgiftsanvisningar och lärarens kommentarer. Du får då välja ut ca 2 sidor och berätta vilken specifik utmaning du vill ha hjälp med för att komma vidare.

Du kan få återkoppling på såväl ett utkast som en nästan färdig text. Det är ditt stödbehov som avgör. I ett utkast kan vi till exempel resonera om den övergripande strukturen och ge dig råd om hur du skriver välsammanhållna och effektiva stycken eller hur du väver ihop olika källors röster med din. I en nästan färdig text kan vi i stället fokusera på meningsbyggnad och ordval eller formalia.

Syftet med skrivhandledning är att ge hjälp till självhjälp. Det betyder att du förutom konkreta förslag även får verktyg för ditt fortsatta arbete.

Under handledningen i informationssökning

Under handledningen går du och kontaktbibliotekarien gemensamt igenom dina sökningar och kontaktbibliotekarien ger feedback och kommer med förslag på hur sökningen kan utvecklas.

Under skrivhandledningen

Vi erbjuder intekorrekturläsning. Under handledningen samtalar vi om eventuella problem som du upplever i ditt skrivande och går tillsammans igenom din text, för att se vad som fungerar bra, vad du kan utveckla och hur du kan arbeta vidare på egen hand. När du lämnar handledningen, ska du känna att du har fått användbara redskap för ditt akademiska skrivande.

Handledningen ska ge dig verktygen för att du ska kunna arbeta vidare med informationssökning och din akademiska text självständigt. Det är du som har huvudansvaret för ditt arbete. Fundera därför över vad du vill använda och vilka ändringar du behöver göra. Spara och utnyttja de verktyg du har fått på handledningen. Du kan ha nytta av dem även i andra arbeten under hela din utbildning. Du kan självklart kontakta din handledare med kompletterande frågor eller använda dig av vår drop-in.

Lycka till med ditt arbete!