This page in English

Studieverkstaden Lyktan

Studieverkstaden Lyktan i biblioteket på Campus Örebro är platsen med samlat stöd för dig, oavsett om du ska söka i olika databaser, skriva uppsats, reda ut en svår uträkning eller om du behöver bättra på din studieteknik. Välkommen in under våra drop-in-tider då handledarna finns på plats!

Studieverkstaden Lyktans öppettider

Tisdagar 10.00–12.00
Torsdagar 12.00–14.00
   
Matematikstugan  
Onsdagar 15.15–18.15

Spara tid

Du kan vända dig till oss när som helst under din studietid, oavsett vilket ämne du läser eller på vilken nivå du är i din utbildning. Ditt arbete behöver inte vara färdigt. Tvärtom, tänk på att några tips på ett utkast kan spara timmar av arbete.

Hjälp till självhjälp

Vi ger dig hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom det du har frågor kring, hjälper dig att se hur exempelvis en text kan förbättras och ger dig verktyg för att du ska kunna arbeta vidare.

Studieplatser

I Studieverkstaden Lyktan finns plats för både grupparbete och enskilda studier. Här finner du bekväma studieplatser med höj- och sänkbara bord. När handledningsrummen inte är bokade kan de användas som grupprum.

Distansstudent

Du som läser på distans, studerar på ett annat campus än Campus Örebro eller tillfälligt befinner dig på annan ort kan få handledning via Skype eller svar på enklare frågor via e-post.