This page in English

Studieverkstaden Lyktans drop-in

I Studieverkstaden Lyktan i biblioteket på Campus Örebro har vi samlat stöd för dig, oavsett om du ska söka i olika databaser, skriva uppsats, reda ut en svår uträkning eller om du behöver bättra på din studieteknik. Välkommen in under våra drop-in-tider då handledarna finns på plats!

Två studenter står vid varsin dator

Få hjälp med informationskällor och sökmetoder

Våra bibliotekarier handleder dig att bygga en relevant sökstrategi. Vi hjälper dig att hitta bra sökord, välja lämpliga databaser och att söka effektivt. Vi hjälper dig även att bedöma vetenskapligheten i en källa.

Handledare tillsammans med student sitter vid ett bord

Akademiskt skrivcentrum ger dig stöd i ditt skrivande

På Akademiskt skrivcentrum kan du få kvalificerad hjälp med texter som du skriver i din utbildning. Vi inriktar oss främst på struktur och språk i din text, men ger även råd om skrivprocessen, källhänvisningar och referatteknik.

Två studenter sitter vid bord i läs- och skrivstudion

I Läs- och skrivstudion får du studieteknisk handledning

I Läs- och skrivstudion får du konkreta tips på studieplanering och studieteknik. Du kan även få hjälp med att till exempel läsa instruktioner och att komma igång med din skrivprocess.

Två handledare stå med whiteboards i bakgrunden.

Få hjälp med matematik

Mattehjälpen finns till för alla studenter som behöver stöd i statistik, procentuträkningar och andra matematiska problem. Här kan du få hjälp under drop-in-tiderna i Studieverkstaden Lyktan.

Studieverkstaden Lyktans drop-in-tider

Tisdagar 10.00–12.00
Torsdagar 12.00–14.00
   
Läs- och skrivstudion  
Tisdagar 10.00–12.00
   
Mattehjälpen  
Onsdagar 15.15–18.15

Spara tid
Du kan vända dig till oss när som helst under din studietid, oavsett vilket ämne du läser eller på vilken nivå du är i din utbildning. Ditt arbete behöver inte vara färdigt. Tvärtom, tänk på att några tips på ett utkast kan spara timmar av arbete.

Hjälp till självhjälp

Vi ger dig hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går igenom det du har frågor kring, hjälper dig att se hur exempelvis en text kan förbättras och ger dig verktyg för att du ska kunna arbeta vidare.

Studieplatser

I Studieverkstaden Lyktan finns plats för både grupparbete och enskilda studier. Här finner du bekväma studieplatser med höj- och sänkbara bord. När handledningsrummen inte är bokade kan de användas som grupprum.